Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Inför EU-toppmötet – Svexit för jämställdhetens skull!

Idag är det EU:s lagstadgade högerpolitik som gäller. Konsekvenserna är tydliga. Flera av de största framgångarna för kvinnor i Sverige gjordes årtiondena före 1990-talet.

Nu blir vi fullständigt överösta med nyheter om EU. Inte nog med att de är många, de är positiva också. Det är opinionsmätningar om svenska folkets inställning till EU, det talas vitt och brett om den sociala pelaren och häromdagen kom statistik över jämställdhetsligan i EU.

Den toppas av Sverige, Danmark och Finland i EU:s jämställdhetsindex. Sämst ställt är det med jämställdheten, läs för kvinnorna, i Grekland, Ungern, Slovakien och Rumänien.

Om vi här drar oss till minnes, med vilken frenesi jasägarna i folkomröstningen om det svenska medlemskapet 1994 framhöll, att Sverige måste gå med i EU för att förbättra kvinnornas situation i EU-länderna, då måste vi se att det är ett kapitalt misslyckande.

Låt vara att Sverige toppar listan men sedan säkert tjugo år tillbaka har framgångarna för kvinnor i Sverige stannat av och till delar bytts till sin motsats. Enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér rör sig EU i snigelfart och tidigare hade EU-kommissionen en strategi för jämställdhet men det finns det ingen längre.

Det känns som räddas det som räddas kan, och då får vi ta oss ur EU fortast möjligt. Gärna solidaritet med kvinnorna i Europa men inte på EU-politikens villkor.

Temat för mötet i Göteborg är hur EU kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Det låter ju bra även för kvinnor. Men om det saknas offentlig omsorg för såväl barn som äldre, då blir det svårt för kvinnor att ta de jobben.

Detta ska inte diskuteras på EU:s toppmöte. När de återkommande direktiven från EU, att minska de offentliga utgifterna genomförs, med nedskärningar och åtstramningar, då minskar det offentliga utbudet och omsorgsfrågan blir privat. Detta ska inte heller diskuteras.

Men EU:s och den sociala pelarens ambition att offentliga välfärdstjänster ska överföras till en ”social marknad”, det kommer alldeles säkert att diskuteras. Den marknaden innebär ett hot mot en likvärdig, inkluderande, såväl arbetseffektiv som kostnadseffektiv social sektor.

EU:s rekommendation att avreglera pensionsfonderna har fört med sig att den svenska pensionsförvaltningen har kommersialiserats. Hela konstruktionen av pensionssystemet syftar till att sänka pensionerna.

Det växer fram en stor grupp pensionärer med låga pensioner. Drygt 300 000 fattigpensionärer i Sverige idag. Den gruppen kommer att bli än större och många av dem är och kommer fortsatt att vara kvinnor.

Idag är det EU:s lagstadgade högerpolitik som gäller. Konsekvenserna är tydliga. Flera av de största framgångarna för kvinnor i Sverige gjordes årtiondena före 1990-talet. Men det var i ett annat politiskt klimat än dagens.

Så var eller när kommer kvinnorna in? Ja, så snabbt som möjligt, här finns ingen tid att förlora. Nu är det så väl ordnat att samtidigt med att EU håller toppmöte finns också Alternativa EU-toppmötet.

Så alla som tycker att det är viktigt att diskutera EU:s kvinnofientliga politik och vad vi ska göra behöver träffas och samtala. Kom till diskussionsmötet ”Hur mår den svenska jämställdheten?” den 15 november som arrangeras av Kommunisternas kvinnopolitiska utskott.