Hoppa till huvudinnehåll
Av
Undersköterska

Orättvist ob-tillägg

Är det mindre slitsamt för en undersköterskas kropp att jobba natt?

För några veckor sen tog min arbetsplats Karolinska sjukhuset ett desperat beslut för att komma ifrån bristen på nattsjuksköterskor. Sjuksköterskorna som arbetar fick fördubblat ob-tillägg.

Det är till stor del bemanningssjuksköterskor som jobbar på nätterna men det är ju inte hållbart i längden. Det är väldigt kostsamt och det ger ingen kontinuitet på avdelningen.

Det är olika på avdelningarna på sjukhusen om det bara är sjuksköterskor på nätterna eller blandat med undersköterskor. Ett argument för att bara ha sjuksköterskor nattetid har varit att det är känsligare på natten med mindre personal och då ska den personal som väl är där ha kompetensen som just sjuksköterskor sitter på, och det verkar ju rimligt.

Dock är de flesta sjuksköterskor överens om att när det även finns undersköterskor på plats, inte för att ersätta utan för att vara extra resurser, så flyter allting på smidigare. När nu bristen på sjuksköterskor är så stor i Sverige kommer undersköterskor ändå få ersätta saknade sjuksköterskor på nätterna, trots en annan utbildningsnivå som betyder att man inte får utföra en del arbetsuppgifter som att hantera dropp och sätta infarter och över huvud taget komma in i läkemedelsrummet. Denna ändring gäller de avdelningar där det förut bara jobbat sjuksköterskor nattetid av ovan nämnda anledningar, på de flesta avdelningar är det redan blandat och man har utarbetat rutiner för detta.

Man undrar hur ledningen tänkt kring detta. Är det mindre slitsamt för en undersköterskas kropp att jobba natt?

Idag finns alltså både vana natt-undersköterskor och såna som ställer upp, helt utan vana, i en arbetsmiljö där du i princip förväntas ha en sjuksköterskas kompetens, och båda grupper är extremt värdefulla för Karolinska. Men man kan definitivt tro att ledningen på Karolinska sjukhuset anser det vara annorlunda, eftersom de beslutat att höja sjuksköterskornas natt-ob med det dubbla under ett begränsat antal månader men låter undersköterskor vara utan en enda extra krona.

Under ett nattpass är det planering, förflyttningar in och ut beroende på lediga vårdplatser, omvårdnad och kontroller av vitala parametrar hos patienter med mera som sjuksköterskor och undersköterskor gör ihop. Man undrar hur ledningen tänkt kring detta. Är det mindre slitsamt för en undersköterskas kropp att jobba natt?

Eller ska man bara godta argumentet att nej, det är inte mindre slitsamt för dig men eftersom det är sjuksköterskorna som driver kampen om bättre villkor och löner och säger upp sig så är det nu dem vi, lika kortsiktigt som vi gör allt annat, ska smörja i några månader för att hålla skeppet Karolinska flytande? Det är mycket respektlöst mot en stor arbetargrupp.