Hoppa till huvudinnehåll
Av

Problemet stavas EU

I tisdags hade mitt fackförbund Byggnads, krets Malmö, årsmöte. I Byggnads Skåne har de olika kretsstyrelserna gjort ett bra jobb med att lyfta blicken och få igång diskussioner på våra möten. Detta har varit givande och vi har haft tvärfackliga möten, besök på andra arbetsplatser och olika föredragshållare.

Till mötet i tisdags var journalisten Anna-Lena Norberg inbjuden. Tillsammans med Thomas Lundh driver hon nättidningen stoppafusket.se. I höstas plöjde jag de två böcker som dessa två givit ut, De nya trälarna samt Mina grymma vapen. Två böcker jag varmt rekommenderar och som beskriver arbetarnas verklighet i kapitalisternas EU.

Anna-Lena Norberg har i sju år arbetat med att stoppa fusket. Hon och Thomas Lundh har gett sig fan på att lära sig alla kapitalisternas kryphål och regler för att använda dem emot dem. För att visa på den enorma lönedumpning och skatteflykt som sker idag i Sverige.

På mötet i Malmö redovisade Anna-Lena Norberg det som vi alla har känt på oss. Flera hundra tusen arbetar idag som ”gästarbetare” i Sverige. Inte nog med det, enligt Världsbanken har svartjobbens, de fifflande företagens, andel av BNP vuxit till otroliga 14 procent i Sverige.

På mötet gicks igenom alla regler som finns för när skatt och sociala avgifter skall betalas i Sverige. Reglerna är glasklara. Om de följdes skulle nästan alla utländska företag betala i Sverige. Detta rör de flesta branscher idag; bygg, industri, vård, transport med flera.

En intressant diskussion följde efter föredraget där Anna-Lena Norberg lite provocerande konstaterade att det är mest rasister som kommenterar på nätet och de skyller på att facket inte gör något. På vårt fackmöte skyllde alla inledningsvis på politikerna.

Jag begärde ordet och berömde stoppafusket.se för att ha gett oss verktyg för att agera mot fuskande företag och att stå upp mot lönedumpning. Men så länge vi är med i EU och kapitalisterna får härja fritt kommer det sjuka fenomenet arbetskraftsimport att finnas kvar.

Ingen kan övertyga mig om att det är rätt att snickare från ett annat land renoverar hus här eller att utländska sjuksköterskor vårdar sjuka här. När de behöver både hus och sjukvård där.
Aldrig kommer det vara logiskt för oss arbetare. Bara den som räknar kronor och ören och jagar vinst kan se det som logiskt. Problemet stavas EU och dess frihet rörlighet för kapital och arbetskraft.

Efter mitt inlägg vände diskussionen och blev istället en debatt om EU som Anna-Lena Norberg inte trodde skulle finnas kvar så länge till.

På punkten övrigt var sektionens ordförande kritisk till att vi inte får med oss de utländska arbetarna i facket. Språkförbistringar och annat måste överbryggas. Vi måste ha en välkomnande attityd mot de utländska arbetarna för vår kamp är den samma. Det fackliga löftet om att enighet ger seger gäller.

Han drog en historisk parallell till varför byggnadsarbetarförbundet i Lund bildades. För att byggnadsarbetarna i Malmö var osolidariska mot snickarna i Lund. Tänkvärt, för visst är det samma frågor då som nu.

Sedan fick jag ordet för att tala om hamnarbetarstrejken och jag inledde om bakgrunden till konflikten och att Proletären startat en solidaritetsinsamling.

En riktigt bra diskussion följde om att stå inom och utanför LO. Där jag påpekade att fredsplikten bara verkar gälla oss. Byggindustrin skriver under huvudentreprenörsavtal men skiter fullständigt i att följa det. Mötet diskuterade hur tillbaka pressade vi arbetare blivit i EU-landet Sverige. Stort stöd fanns för hamnarbetarna och många gav en slant till insamlingen.