Hoppa till huvudinnehåll
Av
Facklig sekreterare (K)

Tror ni att ni är så viktiga?

I toppen lever Göteborgsandans unkna ryggkliarkultur kvar.

I veckan som gick exploderade en ny korruptionsbomb i Göteborg. Eller ska vi säga Muteborg?

Den här gången är det kommunala Intraservice, ansvarig för alla digitala inköp i Göteborgs kommun, som hamnat i fokus. Stadsrevisionen har stickprovskontrollerat 20 av förvaltningens tjänsteresor och funnit stora brister i dokumentation, program och underlag. Gång på gång har chefer, politiker och tjänstemän skickats på dyra konferenser utomlands. I nio fall konstateras att syftet med resan är oklart och i ett saknas syftet helt. Med andra ord, semester på skattebetalarnas bekostnad.

Flera av resorna har arrangerats av leverantörer till Intraservice och sedan fakturerats till kommunen. Gränser mellan uppehälle, måltider, nöjesinslag, konsertbiljetter och annat har inte dragits utan redovisas i klump. Det är förstås ett problem i sig att leverantörer står som arrangörer för resor åt kommunala tjänstemän och politiker. När det sedan blir känt att här funnits inslag som en konsert med Lenny Krawitz, sightseeing på Alcatraz och en trerätters middag på en strand i Barcelona baxnar man. Vad säger kommunanställda undersköterskor och skolpersonal om detta?

En uppmärksammad resa gick till Seattle för en konferens hos Microsoft. Microsoft bjöd deltagarna på luncher och middag och trots att konferensen endast varade i tre dagar fick skattebetalarna betala lyxhotell och traktamenten för åtta dagar. Med på resan var, förutom nämndens ordförande Tord Karlsson (S), politikerna Ida Balog (M), Michael Törnkvist (MP), samt förvaltningens chef Nisse Waldenfeldt och ytterligare en chef från Intraservice.

Notan för skattebetalarna: 120.000 kronor.

Göteborgs stad säger sig numera ha stränga regler för att stävja korruption och maktmissbruk. Dessa antogs 2012 efter de uppmärksammade fallen av misstänkta mutbrott som avslöjades av Uppdrag granskning.

Tord Karlsson beklagar det inträffade i Göteborgsposten men ”känner inte till några konkreta oegentligheter”.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofi Hermansson förväntar sig ”att förvaltningen och nämnden tar tag i detta så att det inte händer igen”. Men hon har fortsatt förtroende för Tord Karlsson.

En varböld i sammanhanget tas inte upp i stadsrevisionens kritik. Det är Intraservice inköp av Microsoft Office 365-paket. Detta blev 70 miljoner dyrare än planerat och inköpet sammanföll med en annan vidlyftig resa till USA. Efter inköpet kom en serie med visselblåsningar och kritik mot både inköpet och kulturen på Intraservice som kommunen valde att bortse ifrån.

Kommunens servicetekniker och hantverkare får inte ta emot en korv med bröd eller en fika. Men i toppen lever Göteborgsandans unkna ryggkliarkultur kvar.

Anställda på Intraservice vittnade om vänskapsrelationer mellan personer på företaget ATEA, som levererade Officepaketet, och verksamhetschefer på Intraservice. Här förekom gratis fotbollsmatcher, fester med öppen bar, resor till hockeymatcher på andra sidan Atlanten med mera.

Enligt regelverket i kommunen får fotfolket inte ens låta sig bjudas på en lunch av en leverantör. Kommunens servicetekniker och hantverkare får inte ta emot en korv med bröd eller en fika hos en grossist när de handlar reservdelar eller material. Men i toppen lever Göteborgsandans unkna ryggkliarkultur kvar.

Vid flera tillfällen ska en utpekad verksamhetschef ha gått på bjudkvällar avsedda för företagsrepresentanter. Han har under tiden varit avtalsansvarig för ett 60-tal avtal med ATEA mellan 2013 och 2016. ATEA har totalt levererat cirka 17 procent av Intraservice totala inköp sedan 2014. Det motsvarar en summa på 290 miljoner. I detta gränsland frodas korruptionen. Man betraktar skattepengar som sina egna. Bjuder, låter sig bjudas och leker storfinans.

Göteborgsandan måste städas bort uppifrån. När politiker och höga chefer i offentlig tjänst betraktar sig som mer värda än folk i allmänhet ska de bort. Om de inbillar sig att de är så viktiga att de förtjänar förmåner som vi andra inte ens kan drömma om är de inte rätt personer att handskas med skattemedel.