Hoppa till huvudinnehåll
Av

Cynismens ansikte

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ligger lite risigt till. Två gånger har en riksdagsmajoritet beordrat ut honom ur hans fantasivärld, men Kristersson vägrar, ivrigt understödd av statsminister Reinfeldt. Nu hotas Kristersson därför av misstroendevotum i riksdagen.

Det handlar förstås om Försäkringskassan. I sin iver att ragga fram pengar till regeringens skattesänkningar har Kristersson instruerat kassan att friskförklara sjuka människor. Det cyniska konststycket sker genom att de sjukas arbetsförmåga prövas mot jobb som bara finns i fantasins värld, vilket i ett huj gör den sjukaste till frisk.

Kan du röra ett lillfinger kan du alltid jobba med det.

Riksdagen underkände detta fantasifulla trick i juli respektive december 2011. Med det jordnära argumentet att arbetsförmågan skall prövas mot jobb som faktiskt finns.

Men Kristersson vägrar att rätta sig, besjälad som han är av arbetslinjens enda väg. Istället har han låtit Försäkringskassan utreda hur gällande regler skall förtydligas, med det smått fantastiska resultatet att arbetsförmågan inte skall prövas mot vare sig en verklig eller påhittad arbetsmarknad.

Bedömningen skall istället vara enbart medicinsk. Vilket enligt utredningen betyder följande: ”Människors medicinska förutsättningar för arbete prövas i förhållande till de generella krav på medicinskt relaterade förmågor som arbeten ställer och inte i förhållanden till faktiska anställningar på en faktisk arbetsmarknad.”

Lillfingret spökar alltså vidare, vilket är syftet med utredningen. Direktivet var att förtydliga gällande regler, inte att rätta sig efter riksdagens beslut.

Får Kristersson och regeringen som de vill skall alltså svårt sjuka människor även fortsättningsvis förklaras fullt arbetsföra och utan rätt till sjukersättning. Att de sjuka inte har minsta möjlighet att försörja sig ger Kristerssons blanka tusan i så länge han kan skicka sitt kvantum besparingar till finansminister Borg. Socialbidrag belastar inte statskassan.

Givetvis hoppas vi att Kristersson kastas ut med huvudet före och att hans cynism innebär att fler kommer till insikt om vad blodsugarregeringen Reinfeldt går för. Men problemet går djupare. Denna människoföraktande politik är en logisk konsekvens av det kapitalistiska arbetstvånget.

I marknadsfundamentalismens tidevarv står människovärdet inte högt i kurs.