Fördöm hetsen mot DFR Korea

Ledare
Bilder

Den 7 mars inleddes två gigantiska, provokativa och krigsförberedande militärövningar i södra Korea under USA:s ledning. Övningarna ”Key Resolve” och den efterföljande Foal Eagle pågår i två månader. Över 17.000 amerikanska militärer och 300.000 sydkoreanska marionettsoldater deltar med all modern utrustning som finns att uppbåda hos imperiemakten USA.

Tidigare genom åren har övningarna kallats ”defensiva” i propagandan men nu talas öppet om att bomba Demokratiska Folkrepubliken Korea, DFRK, till underkastelse i syfte att ockupera norra delen av landet genom operationsplanen OPLAN 5015. Det är i förhållande till denna alltmer aggressiva amerikanska politik som man skall betrakta säkerhetsrådens famösa resolution 2270 som i princip förklarar krig mot DFRK:s rätt att bedriva utrikeshandel i något som påminner om medeltidens belägringar.

Folket i norra Korea skall belägras och svältas ut för att underlätta ett USA-lett anfall som kommer leda till miljontals människors död och förintelse. Genom påtryckningar fick gangsterstaten USA med sig de opportunistiska stormakterna Kina och Ryssland och andra i den illegala resolutionen som är ett hån mot all statlig suveränitet och folkrätt.

Inga främmande makter har någon rätt att avgöra om ett suveränt land skall få skjuta upp satelliter eller inneha kärnvapen. De stormakter som själva innehar tiotusentals kärnvapen har ingen som helst rätt att föra kriminell utsvältningspolitik mot en suverän stat som Demokratiska Folkrepubliken Korea.

Kommunistiska Partiet fördömer å det kraftigaste säkerhetsrådets rakt igenom kriminella resolution 2270 som innebär upptakten till krig på Koreanska halvön.

Göteborg den 7 mars 2016
Kommunistiska Partiet
2016-03-08
Proletären är organ för Kommunistiska Partiet. Grundad 1970.