Hoppa till huvudinnehåll
Av

Hög tid för ny pensionsstrid

”Pensionssystemet, blev det som tänkt?”, frågar en färsk rapport, beställd av fem pensionärsorganisationer. Svaret på frågan gav Göran Persson redan för tio år sedan och han borde veta eftersom han var en av systemets arkitekter.


”Pensionssystemet, blev det som tänkt?”, frågar en färsk rapport, beställd av fem pensionärsorganisationer. Svaret på frågan gav Göran Persson redan för tio år sedan och han borde veta eftersom han var en av systemets arkitekter.

”Folk kommer att bli urförbannade när det om tjugo år går upp för dem vad vi gjort med deras pensioner”, sa Persson i ett anfall av plötslig uppriktighet.

Göran Persson fick fel bara vad gäller tidsperspektivet. Åtminstone pensionärerna är förbannade redan efter tio år och det med all rätt. Genom bromsen i systemet och genom spekulation med pensionspengar har pensionerna sänkts flera år i rad och nya sänkningar väntar.

Ändå är detta bara början. När systemet börjar gälla fullt ut sänks pensionen till högst 50 procent av den tidigare inkomsten och mer än så om ekonomin går knackigt. Vilket är som tänkt. Syftet med pensionsuppgörelsen i mitten på 1990-talet var nämligen att sänka kostnaderna för pensionerna och att göra pensionssystemet självreglerande. I dåliga tider skall pensionärerna ”bidra” genom sänka pensioner, som nu.

Med Carl Persson (S) som ordförande för PRO och Karl-Erik Olsson (C) som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund kan pensionärsorganisationerna inte konstatera detta uppenbara, det vore att chikanera sig själva och de egna partierna. Men låt oss inte vara griniga. Det är bra nog, åtminstone till att börja med, att pensionärsorganisationerna konstaterar att systemet fungerar dåligt och att det därför måste ändras.

Rapporten föreslår fyra åtgärder: att bromsen i pensionssystemet slopas, att normen i följsamhetsindexeringen halveras eller avskaffas, att AP-fonderna förstärks och att premiepensionssystemet avskaffas.

Vi är överens om samtliga punkter.

Dock är vi minst sagt tveksamma till om det på sikt är möjligt att lappa och laga på ett system som har sänkta pensioner som given utgångpunkt. De föreslagna åtgärderna gör systemet något mer aptitligt, men för att Sverige åter skall få ett pensionssystem värdigt ett rikt och utvecklat land, krävs en ny pensionsstrid, typ den som gav oss ATP.

Pensionärsorganisationerna riktar sig till partierna bakom pensionsuppgörelsen, vilket är naturligt för dem. Men ändå dödfött. Från det hållet finns inget positivt att vänta. Men vi kan alltid hoppas att pensionärernas propå är början på den urförbannade folkrörelse som Göran Persson bävade för.

För vår del vill vi framhålla pensionskampen som en avgörande arbetarfråga, att samlas kring på arbetsplatser och i fackföreningar. Förr eller senare blir vi alla pensionärer, så vi har alla anledning att vara kollektivt urförbannade.