Hoppa till huvudinnehåll
Av

Ledaren: Rösta rött – Välj Kommunisterna


Veckan innan valet ser det tungt ut för oss som har hjärtat till vänster, inte främst för att högeralliansen drar ifrån i opinionsmätningarna – sådana är inte fullt ut att lita på – utan för att vänsterpolitiken lyser med sin frånvaro i den valdebatt som möter oss i TV, radio och de stora tidningarna.

Utan vänsterpolitik går det inte att utmana högern och det blir väldigt svårt, om än inte stört omöjligt, att fälla högerns regering
.

Mona Sahlin och hennes rödgröna vänner lovar en formidabel valspurt. Vi har dock svårt att se hur en sådan skall leda ända fram till seger när politiken är fortsatt lika formidabelt slätstruket högeranpassad.

Vi skall inte trötta läsarna med att upprepa det vi tjatat om under hela valrörelsen. Låt oss bara helt kort sammanfatta vårt budskap inför valdagen på söndag.

Kommunistiska Partiet ställer som alla vet inte upp i riksdagsvalet. Det känns frustrerande i ett val som formligen ropar efter ett rakt vänsteralternativ. Men vi är realister. Som parti har vi ännu inte organisatorisk kraft att på riksplanet framträda som detta alternativ inför ens en bråkdel av alla dem som ropar efter det. Därför väljer vi att koncentrera våra krafter på kommun- och landstingsval på orter och i regioner där vi har möjlighet att presentera oss och vår politik inför goda delar av de vänstersinnade arbetarväljarna.

Att inte delta i riksdagsvalet kan synas fegt. Men vi deltar inte i val för att tillfredställa oss själva eller för att spela modiga, utan för att bidra till att flytta fram den klassmedvetna arbetarrörelsens positioner, vilket inte görs genom symbolhandlingar.


Riksdagsvalet är ett dilemma för oss. Eftersom vi inte anser att den rödgröna oppositionen företräder ett vänsteralternativ. Visst finns det små skillnader mellan de båda blocken, som talar till de rödgrönas fördel, som det rödgrönas löfte om att riva upp högerns försämringar i a-kassan och löftet om att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Det finns också skillnader i tilltalet. Mona Sahlin och Lars Ohly pratar ibland och i vissa frågor med vänsterfraser.

Men detta är mest krumelurer kanten. Eftersom sakinnehållet i den rödgröna politiken som helhet fullföljer det nyliberala systemskifte som pågått i Sverige sedan 1980-talet.

Det är EU:s marknadsliberalism som utgör bas för den rödgröna politiken – med skattesänkningar, budgetdisciplin och fri konkurrens som verktyg för privatiseringar och nedskärningar av det offentliga och för ökad press på löner och
arbetsförhållanden.

EU:s lagstadgade högerpolitik kan aldrig utgöra bas för en verklig vänster. Därför representerar de rödgröna bara högerpolitik light.

Utifrån detta utfärdar Kommunistiska Partiet bara en negativ röstuppmaning i riksdagsvalet: Rösta bort högern! Det skall inte råda några tvivel om var vi står i förhållande till Reinfeldt och hans rövargäng.

Många läsare och många människor vi möter i valstugor och under torgmöten är otillfredsställda med detta vårt något snåla besked, de vill ha mer, vill att vi också skall tala om vilket parti vi tycker att de skall rösta på.

Vi har förståelse för denna begäran. Men vi begär också förståelse för vår egen ståndpunkt.

Vi har bildat vårt parti i kritik mot alla andra partier, inte minst mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, en kritik som aldrig varit större och mer djupgående än idag. Enligt vår uppfattning representerar S och V inte vänsterpolitiken, utan sveket mot den. Då är det att begära mycket att vi skall uppmana till stöd för något av dess partier.

Det är alls inte så att vi principiellt avvisar tanken på att uppmana våra sympatisörer att rösta på andra partier, om en sådan uppmaning kan påverka ett val av avgörande betydelse för arbetarklassen.

Men vi ser ingen sådan avgörande betydelse i årets val, som kan synas dramatiskt, men som inte handlar om det nyliberala systemskiftets vara eller inte vara, utan bara om i vilket tempo det skall drivas vidare.

I den situationen vägrar vi att uppträda som alibin för partier som vi inte litar på och som vi ser som predestinerade svikare. Ingen skall i efterhand kunna anklaga oss för att ha skylt över den rödgröna högerpolitiken. Vi lurar ingen.

Med detta får den otillfredsställde nöja sig. Vi har sagt vårt. Rösta absolut inte på något av högerns partier. Sedan får du själv bedöma om det går att rösta åt vänster i riksdagsvalet och hur det i så fall skall gå till.

Vi respekterar dem som röstar på det minst eländiga av två eländiga alternativ. Men vi har också respekt för dem som vägrar att göra ett sådant val.

Valet avgör inte allt eller ens särskilt mycket. Sverige framtid avgörs av styrkeförhållandet mellan klasserna, inte av färgen på regeringen. Det är kapitalets styrka och arbetarklassens svaghet som bär fram högerpolitiken. Detta förhållande ändras inte genom valsedeln, men det kan påverkas av den. I det lilla. Om många människor markerar för det vänster- och arbetaralternativ som lyser med sin frånvaro i rikspolitiken.

Detta är vår positiva röstuppmaning. Vi har förståelse för att du röstar på något av de rödgröna partierna i riksdagsvalet. För att försöka få bort högern. Men dela i så fall på rösten. Genom att välja Kommunistiska Partiet i kommun- och landstingsvalet, där du har möjlighet.

En röst på Kommunistiska Partiet är en röst på en kompromisslös vänster, på en vänster som inte acceptera kapitalismen som all vår framtid och som vägrar vara foglig budgetslav och ryggradslös nedskärningsadministratör. En röst på Kommunistiska Partiet markerar för fortsatt EU-motstånd, för hårdnackad antiimperialism och för en politik som alltid och i alla frågor tar ställning för arbetarintresset. Med Kommunistiska Partiet får du den vänsteropposition som lyser med sin frånvaro i riksdagen och ännu mer i kommunfullmäktige.

Någonstans måste man börja. Så missa inte chansen att rösta 100 procent vänster på söndag, där du har den. Välj Kommunistiska Partiet!

14 augusti
Proletären nr 37 2010