Hoppa till huvudinnehåll

Ledaren: Rannebergen mot Göteborgsandan

De boende i Rannebergen i nordöstra Göteborg är förbannade och det med rätta. I en tyst konspiration försöker Göteborgs politiker, byråkrater och bostadskapitalister sälja ut Rannebergsbornas bostäder till det privata bolaget Victoria Park.

Miljöpartisten Claes Roxbergh, vice ordförande i det kommunala bostadsbolaget Framtidens styrelse, försvarar tystnadens konspiration med att Victoria Park är ett börsnoterat företag och då kan man inte gå ut med information innan affären är avgjord eftersom det kan påverka börsen.

Respekten för de nuvarande ägarna – det vill säga Göteborgs befolkning som äger bostadsbolaget Framtiden – betyder uppenbarligen mindre än respekten för eventuella framtida ägare. Och lugnet på börsen är viktigare för de folkvalda än de boendes behov av att kunna se framtiden an lugnt förvissade om att kunna bo kvar.

Människovärde ersätts med marknadsvärde och demokratisk insyn ersätts av ogenomskinlig toppstyrning. Se där, den korrupta Göteborgs-andan lever i all välmåga, trots att flera av kommunfullmäktiges partier sagt att de vill vädra ut. Förhoppningsvis skakar Rannebergsbornas protester om och finns det någon demokratisk hederlighet i Göteborgs kommunfullmäktige måste utförsäljningen stoppas.

I valet 2018 krävs ett okorrumperat alternativ som både fungerar som hörapparat och språkrör inne i fullmäktige åt arbetare och vanligt folk. Kommunisterna verkar för största möjliga bredd för att utmana toppstyrningen och den korrupta Göteborgsandan – både i valet och alla andra dagar på året.

Tystnaden kan endast brytas underifrån!