Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

Nya lokaler gav usel arbetsmiljö

Bristande ventilation har varit ett arbetsmiljöproblem på Vuxenpsykiatrin i Lund alltsedan man flyttade till nya lokaler 2013. Astma, lunginflammation och trötthet är några av symtomen som drabbat de anställda. Arbetsmiljöverket hotar nu med vite på 100.000 kronor.

Tidigare låg Lunds Vuxenpsykiatri på St Larsområdet, men i september flyttade man till delvis nybyggda lokaler på Baravägen.

– Problemen med dålig ventilation visade sig nästan omgående, berättar skötaren Viveka Swärdh, som också är lokalt skyddsombud för Kommunal. Framför allt var man helt slut efter arbetsdagen, något vi inte kände av i de gamla lokalerna.

Andra symtom som ventilationsproblemet orsakat är mjäll, torra ögon, näsblod, hosta, lunginflammation och astma.

En nyligen genomförd enkätundersökning visar, att uppemot 80 procent av personalen upplever luften som dålig. 22 procent har eller har haft astma, 33 procent hösnuva och 30 procent eksem. Flera har omplacerats och när det inte hjälpt har en del sjukskrivits eller valt att säga upp sig.

– De flesta jag pratar med säger att symptomen minskar när man varit långledig eller haft semester. Själv har jag hosta och näsblod, och jag känner stor skillnad när jag inte varit i lokalerna på ett tag. Det är uppenbart att det hänger ihop med dålig arbetsmiljö, säger Rickard Forslund, sjuksköterska.

Utöver de rent fysiska besvären har flera av lokalerna missljud, som även det förmodligen beror på ventilationssystemet. Fönstren är inte öppningsbara och arbetsledningen har gått ut med att man inte får ställa upp dörrar.

– Vi tog upp problemen på skyddskommittémöten omgående efter inflytten. Trots det hände inte mycket. Det finns många aktörer med ansvar för fastigheten och jag upplever att ingen ville ta ansvar eller ens att de pratade med varandra för att lösa frågan, säger Viveka Swärdh.

I oktober 2014 gjorde Previa en undersökning av arbetsplatsen, men man sade sig inte hitta något anmärkningsvärt utöver några luftspjäll som åtgärdades. På initiativ från personalen ställdes det in luftfuktare i en del utrymmen, vilket många upplevde som en förbättring.

Efter en tid kom det dock direktiv från miljöansvarig tjänsteman i huset att ”de störde ventilationen” så de plockades bort. Det senaste är att ledningen satt upp skyltar utanför varje rum för hur många personer som får vistas där.

– Men de antalen är väldigt lågt satta och sätter hinder i verksamheten. I ett rum som rymmer tio personer får vi nu kanske bara vistas fem stycken, då får vi exempelvis ha färre patienter i en gruppverksamhet än vi vill. Det borde vara verksamheten som styr lokalerna, inte tvärtom. Framför allt när de faktiskt byggts om för att passa oss, menar Viveka Swärdh.

Till slut tröttnade de fackliga organisationerna på att arbetsledningen inte tog problemet på allvar. I höstas gjorde man en arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren. I den påtalades också, att facken inte fått ta del av dokumentationen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet, trots att man begärt det.

I sin arbetsmiljöanmälan krävde skyddsombuden att förhållandena i material, golv och väggar snarast skulle undersökas och att samtliga medarbetare skulle erbjudas en hälsoundersökning. Arbetsgivaren svarade att man först skulle låta medarbetarna besvara en enkät om sina upplevda problem innan man kunde gå vidare med andra åtgärder. Skyddsombuden var inte nöjda och skickade därför sin anmälan vidare till Arbetsmiljöverket, som i december förra året gjorde en inspektion.

I sitt föreläggande påtalar Arbetsmiljöverket en rad brister. Inflödet av luft är placerad för nära utflödet vilket innebär kortslutning och att ingen luft transporteras. Lukt av kemikalier tyder på att föroreningar inte luftats ut. Personalen har inte instruerats i hur termostaten ska användas, vilket ytterligare förstärkt problemen.

– Det är ju väldigt konstigt då, att Previa inte hittade något att anmärka på, påpekar Viveka Swärdh.

Arbetsmiljöverket förelägger en rad åtgärder. Arbetsgivaren ska, med hjälp av sakkunnig, ta fram en åtgärdsplan för att lösa problemen med inomhusmiljön.

Man ska vidare undersöka behovet hos de anställda och genomföra de tillfälliga åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa fram till dess att åtgärdsplanen är genomförd. Och inte minst ska berörda arbetare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetet med detta. Arbetsgivaren har till den 26 maj på sig, är det inte färdigt då hotar ett vite på 100.000 kronor.

– Jag hoppas verkligen att det löser sig, men med tanke på hur man tidigare agerat är jag skeptisk till att man verkligen kommer lösa problemen, säger Rickard Forslund. Risken är uppenbar att det blir en halvmesyr och att vi som jobbar får ta fler smällar i form av ohälsa.

Karl Strandberg