Hoppa till huvudinnehåll
Av
patrik.paulov@proletaren.se

Så försökte USAID skapa ett kubanskt ”twitteruppror”

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att driva utrikespolitik och mobilisera till uppror. Det menar det US-amerikanska biståndsorganet USAID. I syfte att underminera Kubas regering skapade USAID ett kubanskt twitter med tiotusentals ovetande kubaner anslutna.


Drygt 55 år har gått sedan den kubanska revolutionen störtade den USA-stödde diktatorn Fulgencio Batista. Under lika lång tid har USA konspirerat mot Kubas regering genom ekonomisk krigföring, terror och massivt stöd till oppositionella. Till raden av misslyckade försök till regimskifte kan vi nu lägga ”twitterprojektet” ZunZuneo.

Avslöjandet om ZunZuneo görs av den US-amerikanska nyhetsbyrån Associated Press, som baserar sina uppgifter på omfattande dokumentation och vittnesmål.

Uppgifterna om skapandet av en kubansk twittertjänst kan vid första anblicken framstå som en oskyldig verksamhet. Men ser man till de enorma resurser som USA:s statsmakt satsat på projektet är det tydligt att det bakom ZunZuneo fanns stora förhoppningar. Skulle detta vara det magiska verktyget för att mobilisera den kubanska ungdomen till uppror?

Det började 2009 med att mobiltelefonnummer till en halv miljon kubaner hamnade i USA:s händer. Enligt AP:s dokumentation kom numren ursprungligen från en anställd på det kubanska statliga telefonbolaget.

Med detta trumfkort på hand började USAID, USA:s kongress biståndsorgan, arbeta med att bygga upp en specialdesignad meddelandetjänst för kubanska mobilanvändare. Målet var att skapa ett nätverk som omfattade hundratusentals kubaner.

I det hemligstämplade material som AP kommit över framhåller USAID att sociala medier är ett viktigt verktyg för att driva utrikespolitik. Som exempel nämns de stora protesterna i Iran efter presidentvalet 2009, där USA och västvärlden understödde oppositionens anklagelser om valfusk. USAID påpekar också att SMS använts för att mobilisera folkmassor och politiska uppror i länder som Moldavien och Filippinerna.

Med målsättningen att på sikt kunna framkalla liknande oroligheter, och i bästa fall ett folkuppror, i Kuba inleddes projektet som döps till ZunZuneo. Det pågick i tre år och slukade motsvarande tio miljoner svenska kronor.

En första uppgift var att säkerställa att ZunZuneos grundare och finansiär förblev hemlig. Inför de blivande kubanska användarna upprättades en webbsida med fejkade annonser för att få ZunZuneo att likna en vanlig kommersiell tjänst.

Det som från lanseringen i februari 2010 och framåt lockade 40 000 kubaner att ansluta sig var erbjudandet om att skicka och dela textmeddelanden gratis. USAID:s plan var att inledningsvis sprida ickepolitiska uppdateringar om senaste nytt, sport och musik. När nätverket fått massomfattning skulle innehållet bli mer politiskt och vid rätt tillfälle kunna användas till att inspirera kubanerna att göra uppror mot statsmakten.

ZunZuneo lockade inte minst många kubanska universitetsstudenter. AP har intervjuat några av ZunZuneos användare som berättar att de gillade tjänsten, men att de undrade vem som låg bakom. Något de inte hade en aning om var att USAID kartlade dem och deras åsikter. Det gjordes också olika opinionsundersökningar.

Den verksamhet som inledningsvis skötts från Nicaragua och Costa Rica växte snabbt. Servrar placerades ut i Spanien och på Irland, och bulvanföretag skapades i flera länder för att undvika att något kunde spåras till USA. Också USA:s kongressledamöter hölls ovetande om vad kongressens eget biståndsorgan höll på med, trots att USAID är förbjudet att bedriva hemliga operationer.

Efter tre år gick projektet i graven. En avgörande faktor var USAID:s rädsla för att avslöjas, varför man inte ville fortsätta att skjuta till pengar. Genom projektet hamnade tiotusentals dollar från USAID i det kubanska statliga telebolagets kassa. Det var ju den US-amerikanska organisationen som via omvägar betalade avgiften för alla de meddelanden som ZunZuneonätverkets medlemmar skickade gratis.

I en kommentar till AP:s avslöjande säger USAID att det handlade om demokratiskapande åtgärder. Vilket är samma motivering som använts när USAID gett stöd till extrema högerkrafter och våldsverkare i Venezuela, Ukraina och andra länder.

Kuba har reagerat skarpt på avslöjandet. Josefina Vidal från utrikesministeriet menar att detta åter bekräftar att USA:s regering fortsätter med sin subversiva verksamhet mot Kuba med syfte att påtvinga kubanerna politiska förändringar. Det är en enligt FN-stadgan olaglig verksamhet.

Juventud Rebelde, de kubanska ungkommunisternas tidning, skriver att ZunZumeo måste ses för vad det är, en minimal del i en ständigt pågående kampanj från USA mot Kuba.

Om USA menar allvar med att främja demokratisk utveckling och kubaners möjligheter att kommunicera med varandra och omvärlden via mobiler och internet, så finns stora möjligheter att hjälpa till.

Häv det brottsliga handelsembargot mot Kuba. Det skulle främja både ekonomisk och teknisk utveckling. Och låt kubanerna själva bestämma över sitt land, utan folkrättsvidrig utländsk inblandning.