Hoppa till huvudinnehåll
Av

Förstörelsen av Gaza kan bli Israels trumfkort

FN-organet UNRWA varnar för att Gaza riskerar att vara obeboeligt inom fem år. Israels förstörelse av Gaza kan driva miljoner palestinier på flykt mot Europa.


Av de cirka 65 miljoner flyktingar som finns världen över idag har drygt en miljon lyckats ta sig till Europa under de senaste åren. Detta definierar vi européer som en katastrof.

Inte de 65 miljoner flyktingarna och deras situation, utan den del som tagit sig hit och den befarade konsekvens det kommer att föra med sig på våra samhällen. Våra samhällen är underförstått till för oss som redan finns här och våra efterkommande, inga andra.

Detta är det grundläggande i varför en statsledare som Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan kan ställa krav på EU för att agera gränspolis och kräva en hiskelig ekonomisk ersättning för detta flyktingavtal, 60 miljarder kronor.

60 miljarder motsvarar Sveriges utgifter 2015 för hälso- och sjukvård, borträknat social omsorg, studiestöd, allmän miljö- och naturvård och internationell samverkan där freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, bidrag till fredsforskningsinstitutet SIPRI och insatser rörande säkerhetspolitik ingår.

Men vad vi i Europa försöker göra är att få bukt med symtomen utan att ägna sjukdomen en tanke, för att begagna läkartermer. Så länge det pågår krig, så länge det sker systematiska övergrepp på de mänskliga rättigheterna, så länge det utövas terror mot civilbefolkningar och så länge det finns globala orättvisor kommer människor att tvingas på flykt.

Krig, terror, systematiska övergrepp på de mänskliga rättigheterna och globala orättvisor är sjukdomarna vi måste bekämpa om vi vill få bukt med de symtom som så många individer och ledare är så rädda för. Individer och ledare som vanligtvis agerar rationellt utifrån sina ideologiska ställningstaganden men som plötsligt uppvisar en påfallande obefogad rädsla och brist på humanism när det gäller människor som flyr för sina liv.

Det spelar ingen roll vilka kostsamma flyktingavtal vi tecknar, hur höga murar vi reser eller hur långa taggtrådsstängsel vi drar, det råder inte bot på någonting. För minns att ingen mor skulle riskera sina barns liv i Medelhavets vågor om det inte vore för att havet trots allt är säkrare än det land de flyr ifrån.

De flyktingar som befinner sig i Turkiet har gett Erdogan ett ypperligt förhandlings-övertag gentemot EU och en källa till utpressning. Detta kan dock bara vara början, och de flyktingar som trots allt lyckats ta sig till Europa en rännil om vad som komma skall.

Gaza, den palestinska enklaven som sedan tio år tillbaka legat i israelisk blockad, är hem för 1,8 miljoner människor. Människor vars liv och framtid helt ligger i den israeliska statens händer.

Enligt en rapport från FN-organet UNRWA riskerar hela Gaza vara omöjligt att leva i efter 2020 som en direkt konsekvens av israels politik, dess våld och systematiska övergrepp på de mänskliga rättigheterna. 1,8 miljoner människor som kommer att tvingas fly.

Men vart skall de fly? Ja, Israel lär inte släppa in dem innanför sina gränser, var de nu än finns, inte heller den egyptiske presidenten general Sisi lär öppna Egypten för de människor vars existens han vunnit inrikespolitiska poäng gentemot.

Då återstår Europa. 1,8 miljoner människor inneslutna i vad som med rätta kallas världens största utomhusfängelse som, när situationen har blivit vad UNRWA befarar, när som helst kan släppas iväg mot Europas stränder av Israel.

Bara ett hot av Israel att göra så skulle tysta vilken form av protest mot dess ockupationspolitik som helst, dess kolonisation, dess övergrepp på de mänskliga rättigheterna, dess åsidosättande av lag, heder och moral.

Det är inte bara palestinier som får betala priset för denna cyniska utpressningspolitik om inte EU agerar snabbt och resolut för att tvinga Israel att upphöra med sin ockupations- och kolonisationspolitik och att häva blockaden av Gaza medan tid är
– tid att bygga upp den sönderbombade infrastrukturen och tillåta palestinierna att bruka sina odlingsmarker, fiska i sina vatten, tillåtas exportera, tillåtas bygga upp sin ekonomi.

Även folkrätten, själva ryggraden i relationen mellan nationer, kommer att lida irreparabel skada och öppna för andra stater, demokratiska eller ej, att agera folkrättsvidrigt. Folkrätten kommer att mista sin legitimitet, och stater i väst – alltså bland andra vi – kommer att förlora sin kredibilitet som försvarare av dessa fri- och rättigheter.

Det är alltså mycket som står på spel, och medan tiden går och våra ledare tillåter Israel fortsätta med sina brott – ja, EU har de politiska verktygen att snabbt tvinga Israel att agera i enlighet med Folkrätten – hamnar vi allt djupare ner i fällan.

Allt eftersom tiden går blir palestiniernas lidande allt svårare, vår skuld för att vi inte agerar allt större, Israels trumf allt mer uppenbar medan EU:s hand av Svarte Petter blir synlig för alla och envar.
Charlie Andreasson