Hoppa till huvudinnehåll
Av
artur.szandrowski@proletaren.se

Miljonskadestånd till Ship to Gaza

– Det är en stor paradox att det är det israeliska rättsväsendet som har gett oss rätt, säger Dror Feiler från Ship to Gaza om det miljonskadestånd som Israel nu tvingas betala till organisationen.

Den israeliska staten betalar nu ett miljonskadestånd till Ship to Gaza efter att landets högsta domstol fastställt att det inte fanns någon rättslig grund för kapningen av fartyget Estelle för fem år sedan. Estelle bordades och beslagtogs av israelisk militär på internationellt vatten och de ombordvarande aktivisterna fängslades och utsattes för våld, både fysiskt och psykiskt, innan de deporterades till sina hemländer.

I augusti 2016 slog domstolen, efter flera vändor, fast att beslagtagandet var rättsvidrigt och att regeringen bör återlämna fartyget.

– Men det var i mycket dåligt skick. Det hade legat utan tillsyn i saltvatten, så våra advokater i Israel förhandlade med myndigheterna och kom fram till en förlikning, säger Dror Feiler från Ship to Gaza, som var ombord på Estelle, till Proletären.

– Vi trodde länge att de skulle vägra att betala skadeståndet och tvinga oss att stämma dem, vilket skulle dra ut på processen i flera år, men de gav med sig till slut.

Dror Feiler och de andra aktivisterna blev positivt överraskade över domen och att den israeliska domstolen ännu agerar självständigt gentemot staten och regeringen Netanyahu.

– Domarkåren är givetvis påverkad av den politiska miljön i Israel men den går i alla fall inte mot sina egna lagar, som den israeliska regeringen ständigt gör. Detta kan dock ändras inom en snar framtid. Regeringen Netanyahu vill ändra hur man tillsätter domare till högsta domstolen och ersätta de nuvarande med ”sina”.

– Det som är mest beklagligt är hur det svenska rättsväsendet agerat. Vi försökte ta upp fallet, förklarade att en svensk båt med svensk flagg blivit attackerad på internationellt vatten och svenska medborgare utsatts för våld och förnedring, tvingats in i Israel och sen deporterats utan någon som helst rättslig grund. Vi tänkte att Sverige kunde starta en process, men det blev inte så. Det är vi väldigt besvikna på.

De andra aktivisterna fick liknande bemötanden av rättsväsendena i sina hemländer. Spanien, Sydafrika, England – överallt lades processerna ner.

– Det är en stor paradox att det är det israeliska, av alla rättsväsenden, som gett oss rätt.

Dror Feiler menar att Sveriges regering gjorde bra i att erkänna Palestina men i övrigt agerar mycket mesigt mot Israel. Exempelvis när det kommer till olika biståndsprojekt som Sverige och EU är delaktiga i – pengar som varit ämnade åt projekt i Gaza och på Västbanken har beslagtagits av Israel utan några som helst protester.

Och det största rättsövergreppet kvarstår – den olovliga blockaden av Gaza som nu är inne på sitt tionde år.

– Den måste lyftas. Det säger ju till och med Carl Bildt, Hillary Clinton och EU. Men det spelar ingen roll, de bara snackar. Det krävs handling. Och så länge blockaden finns kommer vi att rikta uppmärksamhet mot den, försöka bryta den och se till att den israeliska statens folkrättsbrott inte passerar obemärkta.