Hoppa till huvudinnehåll
Av

Internationella gäster på Kommunisternas kongress

Sextonde kongressen gästades av partirepresentanter från när och fjärran, som framförde hälsningar till de svenska kommunisterna.


Vissa partier har Kommunistiska Partiet haft långvariga förbindelser med, andra deltog för första gången på de svenska kommunisternas kongress. Totalt deltog sexton partier från femton länder.

Följande deltog:
Vietnams Kommunistiska Parti
Kubas Kommunistiska Parti
Koreas Arbetarparti
Laotiska Folkets revolutionära parti
Nepals Förenade Kommunistparti (maoister)
Nationella Demokratiska Fronten, Filippinerna
Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)
FLMN, El Salvador
El Salvadors Kommunistiska Parti
Belgiska Arbetarpartiet
Lettlands Socialistiska Parti
Spanska Folkens Kommunistiska Parti
Pole de Renaissance Communiste en France
Kommunistisk Parti, Danmark
Rødt, Norge
Storbritanniens Kommunistiska Parti-ML

I Proletären nästa vecka kommer intervjuer med representanterna från Lettland samt Spanien.