Hoppa till huvudinnehåll
Av

Kvinnors kamp i tre världsdelar

Situationen för kvinnor världen över skiljer sig åt på avgörande sätt.

I Sverige slåss vi för att avskaffa rut-avdraget och för en utbyggd offentlig sektor. I vissa länder är kampen mot en ockupationsmakt det överordnade. I många fall är kampen för att höja kvinnors löner, för att möjliggöra ett drägligt liv, primär.

I delar av Latinamerika däremot färgas jämställdhetskampen av den positiva utvecklingen som vänstervågen fört med sig i form av sociala satsningar och fattigdomsbekämpning. Här vidgas perspektivet och ambitionerna.

Men trots alla olikheter finns det också mycket som förenar. Överallt återstår en lång väg till jämställdhet, och i alla länder finns det kämpande kvinnor som inte är beredda att ge upp.

I förra veckans Proletären granskade vi situationen i Sverige och rut-avdraget, och vi fick möta en av alla lågavlönade kvinnor som arbetar i branschen (se webbarkivet). I samband med
Internationella kvinnodagen reser Kommunistiska Partiet kravet ”Avskaffa rut-avdraget – Inga bidrag åt överklassen”.

I detta nummer beger vi oss ut i världen, till Sydafrika, Egypten, Venezuela och Afghanistan. Vi får möta kvinnor som kämpar för fackliga rättigheter, för demokrati, för tillgång till utbildning och för sin överlevnad. Deras berättelser stämmer både till eftertanke och inspirerar.