Hoppa till huvudinnehåll
Av
patrik.paulov@proletaren.se

USA:s arbetare tar strid mot antifacklig offensiv

Den yttersta högern i USA är på offensiven. Med Wisconsin i spetsen försöker flera republikanskt styrda delstater driva igenom antifackliga lagar och sämre rättigheter för offentliganställda. Svaret från de arbetande är massiva protester.


Att tiotusentals människor går ut på gatorna i USA till försvar för arbetarnas rättigheter tillhör inte vanligheterna. Men det är vad som nu sker i bland andra delstaterna Indiana, Ohio och Wisconsin. I staden Madison i den sistnämnda delstaten har stadshuset varit ockuperat sedan 14 februari, och här demonstrerade hela 100.000 människor lördag 26 februari.

Protesterna är en reaktion på ett antal nytillträdda republikanska guvernörers försök att försämra de offentliganställdas rättigheter och knäcka de fackliga organisationerna.

I spetsen går Wisconsins guvernör Scott Walker. Enligt det lagförslag Walker lagt kommer de offentliganställdas fackliga organisationer att förlora rätten att förhandla om kollektivavtal. Dessutom ska egenavgifterna till pension och sjukförsäkring höjas kraftigt, löner frysas och offentlig verksamhet privatiseras.

Republikanerna motiverar förslaget med att budgeten måste gå ihop. Fackens förhandlingsrätt kostar för mycket, menar de, då den innebär alltför stora inskränkningar för delstaten som arbetsgivare. Vad som behövs är flexibilitet.

Facken vägrar acceptera detta. Även kompromissvilliga fackliga ledare, som säger att de kan möta guvernören på halva vägen och gå med på vissa försämringar, förklarar att de aldrig kan acceptera att förlora förhandlingsrätten.

Det finns en utbredd insikt om att lagens huvudsyfte inte är att få budgeten i balans. Målsättningen är att knäcka de fackliga organisationerna i offentlig sektor, där organisationsgraden är fem gånger högre än i den privata. Om dessa fackliga organisationer kraftigt försvagas skulle det pressa tillbaka hela arbetarklassen än mer.

Scott Walker och övriga republikaner som driver den antifackliga offensiven agerar inte på egen hand. Bakom sig har de några av de mest reaktionära och mäktigaste kapitalisterna i USA.

Alternativa amerikanska medier pekar ut miljardärerna Charles och David Koch som centrala. Bröderna äger Koch Industries, det näst största privata företaget i USA. De har använt miljontals dollar för att finansiera en rad reaktionära grupper, som Tea Party-rörelsen och lobbyorganisationen Americans for Prosperity. Under årens lopp har stora summor gått till republikanska kandidater på nationell och delstatsnivå.

Inför guvernörsvalet 2010 var Koch Industries en av Scott Walkers största bidragsgivare. Det skedde direkt till Walkers valfond, men också indirekt genom stöd till Republikanska guvernörernas förening. Denna organisation satsade över tre miljoner dollar på tv-reklam och brev som attackerade Walkers motkandidat från demokraterna.

Tea party-rörelsen har arrangerat demonstrationer till stöd för de reaktionära lagförslagen. Dessa har bara samlat en bråkdel av de folkmassor som slutit upp i protesterna mot den antifackliga offensiven.

Bland deltagarna finns långt fler än de offentliga anställda. Även USA:s vänster- organisationer finns på plats och de försöker höja den politiska nivån. Lösningen är inte att möta guvernör Walker på halva vägen och acceptera vissa nedskärningar, utan att ta pengarna från de rika.

När detta skrivs har den lagstiftande församlingen i Wisconsin röstat för lagförslaget. Men för att det ska träda i kraft måste det godkännas av delstatssenaten. Det har ännu inte skett. Tjugo ledamöter måste nämligen vara närvarande för att senaten ska vara beslutsmässig.

Republikanerna är bara nitton, och Demokraterna håller sig undan för att hindra ett beslut. De sistnämnda har av det massiva trycket underifrån tvingats till detta agerande.

Scott Walker hotar med kraftiga nedskärningar och massavsked av offentliganställda, om inte lagen röstas igenom.

Det finns farhågor om att de fackliga ledarna, med stöd av Demokraterna, försöker få till stånd en kompromiss.

Oavsett utgången har kampen haft stor betydelse. Så här skriver den kommunistiska tidningen Workers World efter att 100.000 demonstrerat i Wisconsin 26 februari:

”Scott Walkers öppna attack på facken… har väckt en anda hos arbetarklassen som inte funnits på decennier. Anden har sluppit ur flaskan. Det kommer inte att vara lätt att stänga in den igen, varken i Madison eller Kairo.”
Fakta

USA:s arbetare tar strid mot antifacklig offensiv

Facket och förhandlingsrätten
  • Arbetsrätten i den privata sektorn i USA regleras på nationell nivå. När det gäller den offentliga sektorn ligger beslutet på delstatsnivå.
  • I 25 av USA:s 50 delstater har de offentliganställdas fack förhandlingsrätt. I tolv gäller rätten vissa grupper. I tretton delstater, däribland Texas och Virginia, saknas denna rätt helt.
  • Den fackliga organisationsgraden i offentlig sektor är 36 procent. I den privata sektorn är den sju procent.