Hoppa till huvudinnehåll
Av

Solidaritet med grekiska stålarbetare

– Den internationella arbetarsolidariteten är oerhört viktig. Vi har en gemensam fiende! Därför skänker vi 5000 svenska kronor till de kämpande arbetarna, berättar Jan Strömqvist, som sitter i Kommunistiska Partiets arbetsplatsutskott.

Pengarna har samlats in av partiets avdelningar, exempelvis arrangerades ett offentligt möte i Uppsala med skribenten Kajsa Ekis Ekman och Giannis Konstantis där pengar samlades in. Dessutom har enskilda personer bidragit, och partiet centralt bidrar också med pengar.

• Varför är detta viktigt för Kommunisterna?
– Vi vill stödja de strejkande arbetarna i Grekland i deras kamp för sin överlevnad och för ett värdigt liv. Arbetarsolidariteten har en lång tradition där organisationer i olika länder alltid stött kämpande i andra länder. Svenska arbetare har också fått stöd från utlandet, exempelvis fick de strejkande gruvarbetarna det.

– Dessutom hjälper det här till att ta hål på den borgerliga propagandan om att grekerna levt över sina tillgångar.

• Kommunisterna talar ofta om arbetarsolidaritet. Varför?
– Vi har en gemensam fiende. Kapitalet är internationellt, och arbetarklassen också.

– Det är också så att EU-motståndet växer och just nu är Grekland den svagaste länken. Därför är de grekiska arbetarnas kamp oerhört viktig, också för oss och för striden mot det här nyliberala projektet.

• Med 500 euro kommer trots allt de strejkande inte särskilt långt. Spelar pengarna från Sverige någon roll?
– Det är en liten summa, men vad den symboliserar är viktigt. Dessutom uppmärksammar vi deras kamp och vi visar dem att deras kamp har betydelse så långt borta som här i Sverige!

• Finns det någon koppling mellan kampen stålarbetarna för och det som sker här i Sverige?
– Parallellen är inte minst kampen mot EU och nyliberalismen. Den förs här också i form av protester mot nedskärningar och mot kapitalets klasskamp, men inte alls på samma nivå som i Grekland, säger Jan Strömqvist.

– Vi kan också se parallellen med Metallavtalet, som innebar kortad arbetstid och sänkt lön och de villkor som kapitalisterna i Grekland försöker tvinga på arbetarna, även om situationen i Grekland är långt värre. Men i grunden handlar det om hur kapitalisterna försöker vräka över krisens kostnader på arbetarna. Där gör grekerna helt rätt som säger att de vägrar att betala!