Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

Världen efter 11 september

11 september 2001, då tre av fyra kapade passagerarplan flög in i militärhögkvarteret Pentagon samt i de två skyskraporna i World Trade Center, sände chockvågor genom allmänheten i USA.


11 september 2001, då tre av fyra kapade passagerarplan flög in i militärhögkvarteret Pentagon samt i de två skyskraporna i World Trade Center, sände chockvågor genom allmänheten i USA.

USA hade kunnat genomföra massor av krig och interventioner med miljoner och åter miljoner döda utan att en enda krigshandling skett på USA:s territorium. Men efter 11 september stod alla flyg stilla och Wall Street-börsen stängdes.

Medan dammet från Pentagon och från de raserade skyskraporna fortfarande yrde i luften, så förstod de amerikanska strategerna kring dåvarande presidenten George W Bush att attackerna innebar ett gyllene tillfälle för att ta initiativ till att accelerera USA:s frammarsch i världen.

Med terrorhotet som förevändning skulle allmänheten i väst acceptera krig, interventioner och allmän övervakning av medborgarna.

Strategerna i Washington kom att tala om ett krig utan gränser. En kort tid efter 11 september attackerade USA Afghanistan. Det tog bara några veckor innan kriget hade skördat fler liv än attackerna mot Pentagon och skyskraporna i New York.

Militärledningen planerade för att kriget mot terrorismen skulle pågår i en generation och antog 20-30-årsplaner i syfte att föra krig mot stater och grupper världen över. Detta som kallas för den stora strategin består av fyra delar:

• För det första ska USA-imperialismen befästa sitt militära, politiska och ekonomiska övertag över alla potentiella rivaler, förhindra att någon blir starkare än USA samt bekräfta sin dominans i förhållande till andra imperialistmakter och regionala stormakter.

• För det andra vill USA agera utifrån den nya doktrinen om rätten till ”förebyggande anfall”. Vilket innebär att kunna genomföra krigshandlingar utan någon föregående provokation eller utan att något hot mot amerikanska intressen har hunnit byggas upp.

• För det tredje att USA söker nya metoder för att kontrollera länder i tredje världen. USA har traditionellt stött eliter med en ytterligt liten social bas. I den nya amerikanska politiken söker man i vissa fall dra in fler borgerliga krafter i styret för att garantera ”stabilitet” i USA-imperialismens intresse.

• Samt för det fjärde att USA öppet negligerar många tidigare ingångna avtal som lade hinder i vägen för ohämmade aggressioner.

Inför Irakkriget hetsades opinionerna i väst till att acceptera kriget. En omfattande psykologisk krigföring genomfördes kring begreppet ”irakiska massförstörelsevapen”, vilka sades hota London och storstäder i USA. Även om stora delar av svenska folket var skeptiskt mot Bushs angrepp på Irak visade undersökningar att åtta av tio svenskar verkligen trodde att Irak hade ”massförstörelsevapen”.

Stora delar av USA:s folk lurades dess-utom till att tro att Iraks sekulära regering hade något att göra med al-Qaida och var inblandad i attackerna 11 september.

Terroristbegreppet har efter 2001 kommit att användas mot alla som inte böjer sig för USA, Israel, EU och Nato. Revolutionära organisationer och enskilda personer i Palestina, Filippinerna, Nepal, Latinamerika och i övriga världen kom att terroriststämplas av USA. Något som lydigt följts av vasallerna inom EU. Rutinen är att USA först terrorstämplar dem man inte tycker om och att EU efter någon månad följer USA:s beslut.

Ibland händer det att tidigare terroriststämplade rörelser avförs eller planeras att avföras från terrorlistan då de kan användas mot länder som USA vill angripa.

Den exilbaserade iranska rörelsen Folkets Mujaheddin var tidigare under Saddam Husseins beskydd varvid den automatiskt terrorstämplades av USA. Efter invasionen av Irak så bytte rörelsen sida, och krafter i USA ville använda rörelsen mot Iran. Och vips så talas det inte längre om Folkets Mujaheddin som ”terrorister”.

Samma hyckleri visar sig kring USA:s beskyddande av terrorister som Luis Posada Carriles. Han går fri i USA trots att han 1976 sprängde ett kubanskt passagerarplan i luften och mördade 73 personer.
På ett av de alliansfria staternas möten antogs enhälligt en resolution som säger att Posada måste ställas inför rätta. Detta tystades ner av EU, USA och därmed svenska medier. Vilket avslöjar den västerländska borgarklassens hyckleri kring terroristbegreppet.

Bush efterträddes av Barack Obama men Bushdoktrinen lever vidare, om än med vissa skillnader i taktiken, och världens största terroristnation för krig i Afghanistan, stödjer Israels statsterror och hotar med krig på koreanska halvön.

Det är dags att alla ärliga människor avslöjar det falska talet om ”krig mot terrorismen” och tar upp kampen mot de stora terroristerna.