Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

För arbete, trygghet och socialism på 1 maj

Sjuka människor är inga handelsvaror, Stoppa inflödet av knark och vapen, Höj pensionerna inte pensionsåldern, Krafttag mot kriminaliteten och Sex timmars arbetsdag – paroller i årets Röd Front-arrangemang som hålls på 33 orter runtom i landet. Proletären presenterar några av årets talare, som berättar varför de tycker det är viktigt att sluta upp i Röd Front.

”Vård ska ges efter behov”Elin Sejderuna arbetar som personlig assistent och kommer att tala på Röd Front i Kristianstad. Sjuka människor är ingen handelsvara – kasta ut kapitalismen ur välfärden, är en paroll som ligger henne varmt om hjärtat.

– När man ser vårdbehövande som inkomstkälla istället för indvider reducerar man dem till en handelsvara. Man snålar på kvaliteten på vården som ges men behåller eller till och med höjer priset för de som är i behov av vård, säger Elin Sederna.

– Resultatet blir vägda kissblöjor, vältande äldre och havande som tvingas föda utanför sjukhuset. Det blir avveckling av sjukhus och vårdcentraler på orter där de inte anses vara lönsamma och företag som skor sig på funktionshindrade.

Hon pekar på hur det privata vårdvalet dränerar samhället på skattepengar.

– Riskkapitalisterna placerar sina pengar i skatteparadis utomlands. Det urholkar den statliga ekonomin och förvandlar oss till ett fattigt land. Människor ska vårdas efter sina behov, inte efter storleken på sin plånbok. Vi kommunister står för människovärde, inte marknadsvärde.

Elin Sejderuna betonar hur viktigt det är att demonstrera i Röd Front.

– Arbetaren får sällan göra sin röst hörd så när vi har en dag om året gäller det att vi får ut våra åsikter så vi kan förändra samhället.

”Vi måste ut ur EU-skiten”Plåtslagaren Ulf Nilsson från Kommunistiska Partiets partistyrelse är huvudtalare på Röd Front i Göteborg. Han kopplar Kommunisternas krav på att återupprätta gränsskyddet, för att stoppa inflödet av knark och vapen, till övriga problem EU fört med sig.

– Hela problematiken har vi fått på grund av Schengen och EU. Det är fritt fram för knark, vapen och lågprisimport av arbets-kraft. Det måste man reagera på och ett sätt är att kräva att gränsskyddet återupprättas. Men framför allt gäller att mobilisera EU-motståndet så att vi kommer ur skiten.

Göteborgaren Ulf Nilsson kommer att lyfta solidariteten med stadens kämpande hamnarbetare i sitt tal och pekar på nödvändigheten av att ta klassolidariteten vidare.

– Vad som behövs är en självständig arbetarrörelse som reser sina egna krav och kämpar för dem. Vi har en samordning inom LO som går ut på att hålla nere lönerna! Det är ju hål i huvet. En samordning för ett lågvattenmärke!

– Hamnarbetarförbundet, som är det sista demokratiska fackförbundet, angrips från alla håll men stöttas av arbetare på alla arbetsplatser där man reser frågan. Frågan lever alltså i själ och hjärta hos de flesta arbetare men det gäller att gå ett steg längre.

Ulf Nilsson vet vart klassmedvetna arbetare bör söka sig på första maj.

– Det är i Röd Front som de här frågorna behandlas och de här kraven förs fram, och det är där vi samlas och träffar andra människor som vill samma sak.

”Många kvinnor blir fattigpensionärer”Vera Petersson är kvinnopolitisk sekreterare i Kommunistiska Partiet och talar på Röd Front i Västerås. Hon lyfter kravet på höjda pensioner, inte höjd pensionsålder, som en viktig kvinnofråga.

– Idag ser vi att kvinnor som har låga löner och som har jobbat deltid blir fattigpensionärer. Pensionssystemet måste skrotas helt och hållet och ersättas av ett nytt, som ger en pension som det går att leva på. Det nuvarande systemet är ett bedrägeri som lurades på folket med motiveringen att pengarna skulle inte räcka. Men det är en lögn.

Vera Petersson säger att ett problem med pensionsfrågan är att man inte tänker så mycket på pensionen när man är yngre.

– Men med det system som är nu måste man kämpa mot det redan som ung. Det går inte att vänta och se hur det blir.

Vera Petersson nämner även sextimmarsdag med bibehållen lön som ett viktigt kvinnokrav.

– Över huvud taget är de ekonomiska frågorna viktiga för att ens kunna tala om någon självständighet, särskilt för lågavlönade kvinnor. Ekonomin är en huvudfråga och det har det alltid varit.

• Varför ska särskilt kvinnor demonstrera i Röd Front?
– För kampen för högre löner, för arbetstidsförkortning och mot de imperialistiska krigen.

”Skolan är viktig mot kriminaliteten”Lenita Åberg är grundskollärare och en av tre talare på Röd Front i Uppsala. Hon berättar för Proletären hur parollen ”Krafttag mot kriminaliteten – satsa på förorten med meningsfull fritid, jobb och utbildning” inte kan liknas vid högerns fraser om kriminalitet, utan sätter det riktiga problemet i centrum.

– Skolan spelar stor roll, där kan man tidigt upptäcka problematik. Och som det ser ut nu med nedskärningar inom skolan och fritidsverksamheten…

I sitt anförande kommer Lenita Åberg bland annat att behandla ämnet EU, som har lett till högre arbetslöshet – en av kriminalitetens orsaker. Hon uppmanar alla arbetare och Proletärenläsare att sluta upp i demonstrationerna.

– För det är ju vår dag, arbetarnas dag. En dag som vi kämpat för och fortfarande måste kämpa för att få behålla. Den dag då vi kan lyfta våra segrar, men också de problem vi vill övervinna.

”Var inte passiv, organisera dig!”Gabriela Inostroza är en av talarna på Röd Front i Växjö. Hon arbetar inom äldreomsorgen, där frågan om sex timmars arbetsdag allt oftare diskuteras.

– Det gör att man ser ett ljus i mörkret. Det är en viktig arbetarfråga, framförallt för kvinnor, ensamstående mödrar och de som arbetar inom äldrevården.

– Jag tycker inte det är rättvist att vi ska tvingas jobba deltid, eller gå ner i tid för att vi inte orkar och därefter bli fattigpensionärer. Pengarna finns i samhället, det handlar bara om att fördela dem rätt.

Gabriela Inostroza framhäver också hur viktigt det är att gå ut och göra sin röst hörd på första maj, att det är alla arbetares skyldighet att visa sitt missnöje.

– I dessa tider måste man tro på och organisera sig för någonting bättre, inte vara passiv, som en växt, utan göra någonting åt situationen. Det är det rätta, att kämpa, säga någonting, reagera. Och första maj är ett bra tillfälle att börja!

”Natoövningen i Sverige ökar spänningarna”Kommunisternas Erik Anderson är en av talarna på Röd Front i Gislaved. Han fördömer Sveriges närmande till krigsmakten Nato.

– Det är ytterst allvarligt att tusen amerikanska soldater ska öva i Sverige i den stora krigsövningen Aurora i september. Sverige ska vara ett neutralt land och vi ska inte ha några Natoövningar här som bara ökar spänningarna i Östersjöområdet. Sverige ska sluta vara en vasallstat till USA.

Kommunistiska Partiet är representerat i kommunfullmäktige i Gislaved och Erik Anderson kommer också att ta upp lokala frågor.

– Jag kommer tala om kommunens utförsäljning av lägenheter och om den tilltagande tystnadskulturen i den kommunala organisationen, där man kväser folk med avvikande åsikter.

Han hoppas på bra uppslutning på första maj.

– Det är oerhört viktigt att gå ut och demonstrera och visa att man har hjärtat till vänster.

KLICKA HÄR för tider och platser för årets Röd Front-arrangemang.