Hoppa till huvudinnehåll

600 norska förtroendevalda ger stöd till Hamnarbetarförbundet

Trondheimskonferensen antog stöduttalande till Hamnarbetarförbundets kamp för kollektivavtal.

Malmöbor ger stöd åt hamnarbetarna i Malmös hamn.
Paulina Helmer

Den årliga Trondheimskonferensen, som arrangeras av LO Trondheim och som av tradition samlar den radikalare delen av norskt fackföreningsfolk, antog i helgen ett stöduttalande till Svenska Hamnarbetarförbundets kamp för kollektivavtal.

Stöduttalandet röstades igenom av en stor majoritet av de närvarande 630 delegaterna, men Trondheimskonferensens redaktionskommitté ville inte att konferensen skulle ställa sig bakom uttalandet, berättar taxichauffören och Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF:s) förhandlingsansvarige för taxi, Roald Arentz, för Proletären.

Privat
Roald Arentz

Roald Arentz säger att han fick gå upp i talarstolen för något han själv trodde var en självklarhet.

– Jag hade inte planerat något inlägg i frågan, eftersom jag tog stödet till strejkande kamrater för givet. Men det visade sig att jag fick jobba lite för att undvika vad som skulle varit ett pinsamt beslut för konferensen.

Anledningen till att en enhällig redaktionskommitté yrkade avslag på stöduttalandet är samma organisationsegoism som Transports ledning i Sverige manifesterar. NTF är svenska Transportarbetareförbundets systerförbund och Roald Arentz berättar att representanterna från NTF-anslutna Havnearbeiderforeninga vände sig emot att uttala stöd åt hamnarbetarna i Sverige, för att de tillhör ”fel” förbund.

Konferensens redaktionskommitté grundade sitt yrkande på att NTF:s vice ordförande, Havnearbeiderforeningas tidigare ordförande Terje Fenn Samuelsen, tillsammans med Havnearbeiderforeningas nuvarande ordförande, Björn Steffensen, var emot stöduttalandet, berättar Roald Arentz. 

– Men efter debatten bytte några i redaktionskommittén sida, och av de fler än 600 deltagarna på konferensen var det bara ett tvåsiffrigt antal som röstade mot stöduttalandet.

NTF:s ledning var inte heller enig. Förslaget till stöduttalande kom från ett antal delegater, däribland Transportarbeiderens före detta redaktör Vegard Holm och ordföranden för NTF:s ungdomssektion Thomas Jørgensen, berättar Roald Arentz.

– Många av oss minns Svenska Hamnarbetarförbundets stöd när NTF:s hamnarbetare strejkade. Men det verkar några i förbundsledningen ha glömt, säger Roald Arentz som menar att det är självklart att stödja Svenska Hamnarbetarförbundets kamp.

– Det är ett rent reflexmässigt stöd, det handlar helt enkelt om kamrater som kräver kollektivavtal. Den som inte stödjer det utan sätter förbundslojalitet före solidaritet har missförstått både sin klasstillhörighet och vad solidaritet betyder.