Hoppa till huvudinnehåll

Angereds SDN-politiker flydde stan för nedskärningsbeslut

Redan i januari har stadsdelsnämnden i Angered i Göteborg gått över budgeten med flera miljoner kronor. Därför åkte politikerna från stan för att besluta om nedskärningar på 88 miljoner i socialtjänst och skola.

Angeredskommunisterna fick ta sig till Alingsås för att ställa SDN-politikerna till svars.
P-O Åström

Den 12 mars åkte stadsdelsnämndens politiker och förvaltningschefer till bokslutskonferens i Alingsås och passade på att ha ett extrainsatt nämndmöte för att besluta om en ekonomisk åtgärdsplan. Att politikerna och de höga tjänstemännen lämnar stan för att besluta om nedskärningar sticker i ögonen.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen översteg budgeten redan under 2017. Sektorn hade stora kostnadsökningar till följd av många utredningar där barn har placerats i vård utifrån Lagen om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen. Dessutom har kostnaderna ökat för sociala boenden med stöd och för akut hemlöshet vid exempel ärenden gällande våld i nära relationer och avhoppare från kriminalitet. Kostnadsökningarna beror alltså på lagstadgade insatser för att säkra en skälig levnadsnivå.

I den jämlikhetsrapport som släpptes i slutet av 2017 konstateras att Angered är den stadsdel i Göteborg med högst andel personer med långvarigt försörjningsstöd. 4 av 10 elever som går ur grundskolan är inte behöriga till gymnasiets yrkesprogram. 17 procent av hushållen är extremt trångbodda.

Nu ska alltså handläggarna inom socialtjänsten tvingas göra ännu hårdare bedömningar av vilka som behöver hjälp från samhället.

Det ekonomiska regelverket för Göteborgs stad innebär att budgeten ska hållas. Budgeten för stadsdelsnämnden innehåller både visioner och mål för verksamheten och de ekonomiska ramarna. När politikerna säger att budget ska hållas är det de ekonomiska ramarna som avses. Trots att stadsdelsnämnden inte når budgetens mål om förbättrade skolresultat, minskad fattigdom och bostadsbrist med mera kallas inte till något extrainsatt nämndmöte med en politisk åtgärdsplan för att åtgärda bristerna.

/

Eva Jadenius, lärare

Eva Jadenius arbetar som lärare på Långmosseskolan i Gårdsten. Personalen fick reda på planerna om besparingar från skolans rektor.

– Folk suckar och säger ”är det dags nu igen?”. Vi känner oro, irritation men också vanmakt.

– Stadsdelsförvaltningen har inte gjort någon riskbedömning eller konsekvensbeskrivning av neddragningarna, trots att det måste göras.

/

Jens Halldin, distriktsläkare

Jens Halldin arbetar som distriktsläkare på Närhälsan i Hjällbo och är även ordförande för Kommunistiska Partiets Göteborgsavdelning.

– Alla vackra ord är som bortblåsta och de låter ekonomin styra över politiken. Sossarna och Vänsterpartiet pratar ofta fint om hur de ska satsa på förorterna och vanliga göteborgare men här visar dom ännu en gång att de tycker att budgeten är viktigare än något annat.

 

Socialsekreterare på vuxenenheten i Angered: “Vi blir ansiktet utåt för en misslyckad politik”

Socialtjänsten är den sektor som pekas ut som orsaken till det stora budgetunderskottet. Proletären har haft skriftlig kontakt med tre socialsekreterare på vuxenenheten, som har valt att framträda anonymt, för att inte riskera några negativa konsekvenser som anställda.

• Hur reagerade ni när ni hörde talas om att IFO redan i januari gått över budgeten och kommer tvingas till en ekonomisk åtgärdsplan?

–  Vår uppfattning är att underskottet beror på att socialtjänsten sedan flera år tillbaka varit felbudgeterad. Angered är en stadsdel med en befolkning som i allra högsta grad är drabbad av segregation och ojämlika levnadsvillkor, vilket visar sig på olika sätt inom olika delar av socialtjänsten. Vi möter det främst i form av att det dagligen kommer människor till oss och ansöker om hjälp utifrån att de är bostadslösa. Vi erbjuder i första hand hjälp att söka bostäder och hänvisar dem att söka bostad i hela landet. I vissa fall erbjuder vi också akuta boendelösningar för att undvika nöd.

 – Här finns pengar att spara både på kort och lång sikt, men inte genom ytterligare åtstramningar. Istället måste frågan lyftas från socialtjänstens bord till politikerna som ska förse medborgarna med bostad. 

• Förvaltningsledningen talar om att socialtjänsten nu måste vara ännu hårdare i sin biståndsbedömning.

– Vi är redan mycket restriktiva i våra bedömningar då bostadslöshet är ett problem för stadsdelen sedan flera år tillbaka. Vi har därför svårt att se hur vi skulle kunna göra annorlunda utan att bryta mot lagen. Vi undrar också om man med det uttalandet menar att medborgarna i Angered inte ska behovsprövas på samma sätt som medborgare i andra stadsdelar.

– Vi har redan en ansträngd arbetssituation där vi gentemot medborgarna bli ansiktet utåt för en misslyckad välfärdspolitik där ingen tar ansvar för att förse dem med det grundläggande behov som en bostad innebär.