Hoppa till huvudinnehåll

Angereds unga försvarar sina fritidsgårdar

Tisdagens protester gav en tidsfrist för hotade verksamheter.

Tisdagens manifestation samlade många engagerade ungdomar.
Marit Kalleson

Det var många som kom till tisdagens manifestation utanför politikernas möteslokal för att protestera mot förslaget att skära ner i Angereds budget med nio miljoner.

Dagen före midsommarafton fick personalen på stadsdelens fritidsgårdar veta att två av fritidsgårdarna föreslås stänga och att fyra fältassistenter skulle dras in.

Det är inte första gången verksamhet hotas och Göteborg är inte den enda av landets kommuner som drabbas. I Angered lyckades man med kort varsel samla ungdomar och personal till en kraftfull manifestation.

Marit Kalleson
Lina Renhom Nyby

– Ungdomarna ligger bakom protesten, säger Lina Renholm Nyby som arbetar på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen. 

Mixgården är inte en av gårdarna som föreslås stängas, det är gårdarna i Gårdsten och Bergum som valts i förslaget. Men många ungdomar från Hammarkullen var på plats.

– Det är fint att se ungdomarna engagerade och att de bryr sig, även om det inte är deras egen gård som drabbas denna gång.

– Alla visar stöd och tänker solidariskt. Det är fint att se dem engagerade. Det är det vi försöker ge ungdomarna möjlighet att lära sig, att vara solidariska.

Lina Renhom Nyby berättar att ungdomarna gjort många plakat. De hade också lagt ut en välkomnande inbjudan till manifestationen på gårdens twitterkonto. Den blev dock stoppad av stadsdelsnämnden. Till sådant får inte kommunens konto användas.

– Det blir farligt om man inte vågar säga ifrån. Tystnadskulturen måste brytas, säger Lina Renholm Nyby.

Marit Kalleson
Mikael Bernadini

Det är många plakat och röster som berättar om vad en fritidsgård kan betyda. För Mikael Bernadini, som deltar i manifestationen, var fritidsgården viktig under uppväxten.

– Jag är här för att protestera mot nedskärningarna och för att visa att det behövs ett starkare Angered. Fritidsgårdarna och fältassistenterna är viktiga och behövs i ett välmående Angered.

Marit Kalleson
Abubakar Mohamad

Också Abubakar Mohamad har haft fritidsgården som ett andra hem. Han har varit ordförande i ungdomsfullmäktige i Angered och ser det som viktigt att lära unga vad demokrati är.

– Jag är stolt över att se alla unga här. Det visar att det som politikerna sysslar med är fel.

– Tar de bort fritidsgårdarna tar de bort de ställen där barnen och ungdomarna känner sig mest trygga. De har förtroende för personalen. Det är inte smart att ta bort dem, det är ett hot mot demokratin. Vi unga känner oss hotade.

Marit Kalleson
Hanna Jadenius

Hanna Jadenius arbetar på Hälsoteket i Angered. Hon är en av de som fattar mikrofonen och ger sitt stöd åt protesterna. Hälsoteket, där Hanna Jadenius arbetar som fysioterapeut, är inte direkt hotat, men indirekt genom att nu tvingas hyra de lokaler de tidigare kunnat låna för en del av sin verksamhet. Hyra för pengar de inte har i sin budget.

– Vad händer när man skär ner i verksamheterna här? Det är klart att det finns pengar, men det måste omprioriteras. Rör inte vårt Angered!

Förutom fritidsgårdarna och fältassistenterna innebar förslaget också att två medborgarkontor och en mötesplats för personer med psykisk sjukdom skulle läggas ner.

Marit Kalleson
Protesterna gav en tidsfrist.

Förslaget röstades ner på nämndens möte. Där stödde V, D och MP Socialdemokraternas förslag om att återremittera till förvaltningen som får i uppgift att hitta andra besparingsalternativ. Övriga partier ville utreda konsekvenserna av det lagda sparförslaget. Den 2 juli har stadsdelsnämnden ett nytt möte där frågan tas upp igen.

Protesterna har gett en tidsfrist.

För ett år sedan tog SDN Angered ett enigt beslut om att spara nästan 90 miljoner kronor. Nu blir besparingarna konkreta och det syns tydligt hur effekterna blir av att sätta budgeten före behoven.