Hoppa till huvudinnehåll

"Ingen lösning hålla outbildade lärare utanför"

Förbundsstyrelsens förslag att göra Lärarförbundet till ett professionsförbund möts av kritik.

Lärarförbundets styrelse vill att förbundet bara ska organisera legitimerade lärare.
Proletären

Lärarförbundets styrelse har föreslagit att bli ett professionsförbund. Styrelsens vision är ”En stolt profession, samlad i en stark organisation. Med en gemensam kraft bygger vi framtiden”. Förslaget innebär att Lärarförbundet inte längre skulle vara ett yrkesförbund. De som arbetar inom skola och förskola, men saknar lärarlegitimation kommer i framtiden inte kunna organisera sig i förbundet.

– Lärarförbundet har till skillnad från Lärarnas Riksförbund varit inkluderande. Outbildade och utbildade lärare har här kunnat organisera sig tillsammans. Vi behöver inte ett professionsfack till, säger Henrik Ekdahl, lärarvikarie på Sunnerstaskolan i Uppsala och medlem i Lärarförbundet.

De arbetande i dagens skola består till stor del av outbildade lärare påpekar Henrik Ekdahl. Skolverket angav att 57 procent av de drygt 16.500 lärare, räknat i heltidstjänster, som anställdes läsåret 2016/2017 saknade pedagogisk högskoleexamen.

– Genom profession försöker man höja läraryrkets status. Att här hålla vissa grupper utanför, de outbildade lärarna som jag själv tillhör, är inte en lösning. Det enda som sker är att man blir färre som kan föra den fackliga kampen, säger Henrik Ekdahl.

För anställda som saknar utbildning återstår att starta ett eget fack eller organisera sig i Kommunal.

/ Henrik Ekdahl

– Min bror som arbetar på fritids är medlem i Kommunal. Han upplever att hans arbetsgrupp försvinner i mängden, säger Henrik Ekdahl.

Angelica Storm, förskollärare på Berga Montessoriförskola i Uppsala, och medlem i Lärarförbundet, håller med Henrik Ekdahl. 

– Jag tycker att det är ett illa genomtänkt förslag. Vi behöver inkludera outbildade för att kunna sätta press på arbetsgivare som anställer outbildade lärare till att ge dem förutsättningar att utbilda sig. Ett fackförbund blir inte starkare av att exkludera stora grupper. I förskolan är förskollärare och barnskötare uppdelade i olika fackförbund och jag upplever att vi ofta ställs emot varandra istället för att enade kräva bättre förutsättningar. 

/ Angelica Storm

Om förslaget går igenom eller ej beslutas på Lärarförbundets kongress den 23-26 oktober 2018. Angelica Storm berättar att hon inte märkt av något stöd för förslaget.

– Jag har svårt att se att denna typ av icke-solidaritet skulle godkännas av medlemmarna, säger Angelica Storm.