Hoppa till huvudinnehåll

Göteborg: Nya nedskärningar slår mot social omsorg

Nedskärningsyxan går från stadsdel till stadsdel i Göteborg. Efter stora nedskärningar i Angered och Lundby kom så turen till SDN Majorna-Linné.

De boende i Majorna-Linné i Göteborg har tidigare protesterat mot nedskärningar inom skolan. Nu ska 20 miljoner bort från social verksamhet i stadsdelen.
Arkivbild/Proletären

Den 29 maj fattades beslutet som innebär att mer än 20 miljoner kronor ska bort från boendestöd, personlig assistans med mera i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. LSS-boendet Slottet stängs helt och hållet. Även utbildningsinsatser och handledning för de anställda ställs in då endast det absolut mest nödvändiga ska prioriteras.

Redan i april varslade tjänstemännen om att budgeten inte går ihop. 30 miljoner kronor saknas för bland annat försörjningsstöd. Det handlar helt enkelt om en underfinansierad budget för stadsdelsnämnden. När denna inte går ihop är det behoven som ska anpassas efter budget och inte tvärtom – i alla fall om man frågar den politiska majoriteten i stadsdelen.

Tjänsteutlåtande från tjänstemännen är daterat den 2 maj och snart därefter fick nämndens presidium ta del av detta. I presidiet sitter, vid sidan om en miljöpartist och en moderat, även vänsterpartisten Jenny Broman. I syfte att minska insynen och möjligheterna att mobilisera folkliga protester offentliggjordes dock inte förslaget förrän en vecka innan det skulle klubbas igenom på nämndmötet.

Till skillnad från i SDN Angered, där man tidigare under året fogade in sig och röstade för nedskärningar, lade Vänsterpartiet strax innan mötet ett eget förslag att finansiera underskottet från nämndens eget kapital. Det fanns dock ingen majoritet för detta förslag. I en irriterad protokollsanteckning menar Susanne Sillberg Ligander (S) att ”Vänsterpartiet har genom åren haft möjligheter att lägga förslag för att undvika att hamna i den ovan nämnda situationen detta i beaktande av att Västerpartiet också innehar en presidieplats och är välinformerad om vad som händer inom nämnden och verksamheten.”

Några folkliga protester var Vänsterpartiet till synes inte det minsta intresserade av. Det blev istället Kommunisterna som genom flygblad och affischer mobiliserade de boende i Masthugget och Majorna till protester. På mötesdagen samlades ett 20-tal personer utanför stadsdelskontoret.

Vid frågestunden ställde oroade Majornabor frågor till politikerna. Ingrid Frejd från Kommunistiska Partiet var en av dessa. Hon konstaterade att Göteborg är en rik stad där det finns pengar. Återigen visar sig SDN-systemet vara ett effektivt sätt att genomföra obekväma nedskärningar i välfärden.