Hoppa till huvudinnehåll
Av
jenny.tedjeza@proletaren.se

Uppehållstillstånd kopplat till försörjningskrav splittrar klassen

Tillfälliga uppehållstillstånd som blir permananta vid uppvisandet av ett anställningskontrakt öppnar för ett cyniskt uttnytjande av desperata människor.

Regeringspartierna har tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna röstat igenom nya hårdare asylregler i riksdagen. Tillfälliga uppehållstillstånd och slopad rätt till anhörigåterförening ska minska antalet flyktingar som söker sig till Sverige, och S-ledningen hoppas vinna tillbaka några av de röster partiet har förlorat till Sverigedemokraterna.

Men på lite längre sikt är det högern som drar det längsta strået. I uppgörelsen med regeringen har Moderaterna drivit igenom idén att koppla uppehållstillstånd till försörjningsmöjligheter. Den flykting som har hittat ett jobb när det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut ska beviljas ett permanent.

Den nya regeln kommer naturligtvis att göda den fifflande arbetsmarknad i lagens utkant som redan nu erbjuder slavkontrakt till arbetskraftsinvandrare och illegala migranter.

Anställningskontrakten blir hett eftertraktade biljetter till ett liv i relativ trygghet, med förödande konsekvenser för löner och arbetsvillkor.

Och detta är naturligtvis högerns syfte. De vet att flyktingkatastrofen är ett gyllene tillfälle att förse arbetsköparna med billig arbetskraft och tvekar inte att utnyttja människors desperation för högre vinster.

De nya reglerna för uppehållstillstånd är en katastrof, både för de enskilda som helt utlämnas åt arbetsköparnas godtycke, och för arbetarklassen i sin helhet.

Klyftan mellan kollektivanslutna arbetare och rättslösa daglönare växer, en splittring som leder till att villkoren för alla arbetare försämras och att jordmånen för Sverigedemokraternas retorik blir allt mer bördig.

De nya asylreglerna visar på borgerlighetens kluvenhet i migrationsfrågan. De stänger dörren för familjer som vill återförenas men öppnar gärna gränserna för billig arbetskraft.

Sverige har redan genom EU ett mycket liberalt system för arbetskraftsinvandring. Med de nya asylreglerna tar högern nya steg för att spela ut arbetare mot varandra.

Oavsett vad vi anser om att begränsa antalet flyktingar som söker sig till Sverige är det ur ett arbetarperspektiv förödande att koppla uppehållstillståndet till försörjningsmöjligheter. Rätten till skydd måste bedömas utifrån behovet av skydd. Allt annat är att profitera på människors desperation och bädda för en splittring av klassen.