Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Europafacket redo godta lägre löner?

Arbetare från EU:s låglöneländer ska under ett halvår ha lägre löner än sina svenska kollegor när de kommer till Sverige för att jobba. Det kan bli resultatet av en pågående diskussion inom Europafacket.Bakgrunden till den svekfulla inställningen som Europafacket är på väg att inta mot utländska arbetare är Lavaldomen och dess negativa effekter på arbetsmarknaden.

Arbetsdomstolen, AD menade först att det inte var olovliga stridsåtgärder som fackförbunden hade vidtagit för att 2004 få företaget Laval att teckna svenska kollektivavtal vid skolbygget i Vaxholm. Men EU-domstolen är av annan åsikt och förklarar att fackföreningarnas blockad mot Laval strider mot EU:s grundlag.

Klassdomstol
I december 2009 beslutar sedan AD att Byggnads och Elektrikerfacket ska betala omfattande skadestånd. Vilket är i strid med gällande svensk lag, men klassdomstolens lojalitet är EU och svenska arbetsköpare, inte svenska arbetare.

För att mildra effekterna av Lavaldomen försöker nu Europafacket enas om ett förslag som kan få EU att ändra villkor för arbetskraft som rest hemifrån för att jobba i andra länder, det som föreskrivits i EU:s så kallade utstationeringsdirektiv.

Det finns två olika ståndpunkter inom Europafacket i denna fråga. En som utgår från att alla anställda ska ha samma villkor oavsett vilket land de kommer från. Enligt senaste LO-tidningen är det den uppfattning som svenska representanter i Europafacket anslutit sig till. 

Sämre villkor
Den andra ståndpunkten är en kompromiss med EU-kommissionen, där det accepteras att utländska arbetare ska anställas på sämre villkor, med utgångspunkt från minimivillkoren i utstationeringsdirektivet. I ett halvår ska utländska arbetare slita under sådana slavkontrakt innan de sedan kan få samma villkor som sina kollegor i det land de arbetar.

Nu pågår en debatt i Europafacket för att ena de olika inställningarna till ett förslag. I mars väntas beslut i frågan. Vilken linje som vinner är ovisst. Den svenska inställningen lär inte ha stor möjlighet att vinna gehör inom EU, trots att den delas av de flesta fackliga organisationerna.

Därför lutar det åt att det blir ett kompromissförslag som läggs fram av Europafacket, de vill säga något som EU-kommissionen kan tänkas godta.

Motgångar

Allt sedan EU-inträdet har LO hävdat att det är svenska kollektivavtal som ska gälla i Sverige, oavsett arbetarnas nationalitet.
Vartefter har facket retirerat och skyllt alla motgångar på arbetsköparna i Svenskt Näringsliv, AD och högerregeringen, utan att själva någonsin tagit strid för att försvara arbetarnas rättigheter.

Nu kanske Europafacket ser till att sveket blir ett monument över svenska LO:s oförmåga att företräda sina medlemmar i organisationen.   

KENT HALDEBO
Proletären nr 3, 2010