Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Schweiz stoppar invandring

Söndagen den 9 februari röstade en knapp majoritet av schweizarna ja till att ”Stoppa massinvandringen”. Kampanjen kring frågan präglades av högerextrema Schweiziska folkpartiets reaktionära hets mot invandrare.

Folkomröstningen i Schweiz där strax över 50 procent av de röstande sa ja till att införa kvoter för invandringen från EU var en politisk seger för extremhögern och rasisterna. Det är det konservativa och rasistiska regeringspartiet Schweiziska folkpartiet (SVP) som genom en namninsamling och kampanj fått igenom vad som i Schweiz kallas för ett folkinitiativ med namnet ”Stoppa massinvandringen”.

Vad resultatet kommer att innebära konkret är ännu oklart. Regeringen har nu tre år på sig konkretisera resultatet och till exempel omförhandla avtalen om fri rörlighet med EU.

Arbetarpartiet, det schweiziska kommunistpartiet, förkastar folkomröstningen och resultatet som rasistiskt och främlingsfientligt. Dess lokalgrupp i de italiensktalande delarna som antagit namnet Kommunistiska partiet påpekar i ett eget uttalande att det är Schweiz underordnande under EU-imperialismen och den politik som inte tar itu med sociala problem som är basen för extremhögerns framgångar som splittrar arbetarklassen.

Hela kampanjen och frågan har varit vilseledande. Schweiz är på inga sätt utsatt för den sorts massinvandring som partier som SVP målar upp som hotet mot nationen.

Totalt är 23 procent av invånarna i Schweiz utländska medborgare. Det kan låta mycket men kraven för medborgarskap är hårda. Det krävs att man bott i landet i minst 12 år och klarar både språktest och ett prov på schweiziska levnadssätt, vanor och traditioner.

Av dessa drygt 1,7 miljoner utländska medborgare i landet är nästan 40 procent från grannländerna Tyskland, Frankrike, Italien eller Österrike. Det är också just dessa tre största nationaliteter och språkgrupper som den i grunden mångkulturella konfederationen Schweiz redan består av.

Andra stora grupper i landet utgörs av portugiser, spanjorer, britter och serber, EU-medborgare eller medborgare från närliggande länder som arbetar i landet.

Av de nästan 80 000 som invandrar till Schweiz varje år utgörs den största delen av just dessa nationaliteter. Endast drygt 3000 var flyktingar som beviljats asyl. Trots detta kan rasister spela ut massinvandringskortet eftersom kampanjen varit riktad mot den ökade invandringen från EU.

Schweiz är inte med i Europeiska Unionen och inte heller i det ekonomiska samarbetsområdet EES som exempelvis icke-unionsmedlemmarna Norge och Island tillhör. Men Schweiz har ändå i praktiken varit en del av EU:s så kallade inre marknad genom ett rörlighetsavtal, motsvarande EU:s rörlighetsdirektiv. Något som givetvis ökat in- och utflyttningen i landet.

Det är främst dessa avtal och direktiv som kan beröras av folkomröstningens intentioner att begränsa invandringen. Den fria rörligheten för kapital, varor, tjänster och arbetskraft utgör EU:s grundbultar. De ska garantera en ohämmad kapitalistisk marknad för storkapitalet och har ingenting med humanism att göra.

Det är skillnad på fri rörlighet och frivillig rörlighet. Den fria rörligheten för arbetskraft syftar enbart till att pressa ner löner och arbetsvillkor och spela ut olika grupper mot varandra. Arbetare tvingas att lämna sina hemländer för att söka jobb i andra delar av EU, att säljas ut och konkurrera på hela den europeiska marknaden. Samma EU som värnar om fri rörlighet stänger sedan gränserna för skyddsbehövande flyktingar och EU-länder tillåts fritt att deportera romer.

De EU-liberaler, i Schweiz liksom i övriga Europa, som upprörs över resultatet i folkomröstningen hycklar. Deras öppna gränser är bara öppna gränser för kapitalet att flytta runt arbetskraften men stängda gränser för de som flyr från förtryck och fattigdom.

Trots att omröstningen i Schweiz rör EU-avtalet om fri rörlighet för arbetskraft så är det inte i första hand det som kampanjen har handlat om och det är inte så de schweiziska rasisterna ser på saken. De värnar inte på något sätt schweiziska arbetare, utan enbart sina egna intressen och småborgerligt reaktionära ideal om en ”distinkt Alperna-kultur”.

Schweiziska folkpartiet (SVP) är visserligen ”EU-skeptiker” men på en reaktionär grund. De delar EU:s fientliga inställning till välfärd och vill se skattesänkningar, nedskärningar i offentlig sektor och färre lagar och förordningar. De vill ha en schweizisk fri marknad, inte en europeisk fri marknad. SVP representerar de schweiziska små- och medelstora företagen som känner sig hotade av konkurrensen EU för med sig.

Genom påståenden som att sjukvården och kollektivtrafiken inte håller för fler medborgare och att hyreshöjningar beror på invandringen döljer de att de själva står för en högerpolitik med just följder som dessa.

Omröstningen blottar splittringen mellan olika borgerliga grupper med olika inställning till EU. Men de är alla lika fientligt inställda till arbetares rättigheter och välfärd.

Resultat av omröstningen har också gett rasistiska partier i och utanför EU luft under vingarna. Franska Front National jublar, liksom det brittiska extremliberala partiet UK Independence Party.

I Norge säger regeringspartiet Frem-skrittspartiets talesperson i invandringsfrågor, Mazyar Keshvari, att ”idén om en folkomröstning [om invandring] är intressant”.

Norge är en del av EES och ingår alltså i EU:s inre marknad. Precis som i Sverige har den fria rörligheten lett till social dumpning och gästarbetarsystem. Flera norska fackföreningar, liksom det socialistiska partiet Rødt, kräver därför att Norge lämnar EES.

Extremhögern och rasisterna försöker knyta ihop missnöjet med EU och den förda arbetarfientliga högerpolitiken med vad de kallar ”massinvandringen”. I takt med att den europeiska vänstern sviker EU-motståndet riskerar de att lyckas.

Därför är det viktigare än någonsin att peka ut EU som orsaken till lönedumpning, gästarbetarsystem och nedskärningar. Inte invandringen.
Fakta

Schweiz stoppar invandring

Folkomröstningar i Schweiz
 • Ett ”Folkinitiativ” innebär att en folkomröstning måste hållas om minst 100 000 personer via namninsamling kräver det.
 • Väljarna tar ställning till själva ”folkinitiativet”, vilket inte alltid är en konkret fråga.
 • Konservativa och högerextrema Schweiziska folkpartiet står bakom folkinitiativet ”Stoppa massinvandringen”.
 • 50,34 procent röstade för och 49,66 procent röstade mot. Valdeltagandet var 55,8 procent.
Schweiz och invandring
 • Schweiz är från början ingen nationalstat utan en konfederation av tyskar, fransmän, italienare och rätoromaner.
 • Av en befolkning på 8 miljoner är 23 procent utländska medborgare. 36 procent av dem är från Tyskland, Frankrike och Italien.
 • Schweiz har en restriktig invandringspolitik och hårda krav för medborgarskap.
 • Landet tar emot 80 000 invandrare varje år, främst från EU, genom rörlighetsavtalet.
 • Drygt 20 000 sökte asyl i Schweiz förra året. 3167 fick beviljades asyl.
 • I Sverige fick 116 500 uppehållstillstånd förra året, varav 29 000 av asylskäl.
 • Flest asylsökande kom från Syrien.
[[nid: view_mode=inlinenode]]