Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Hotet mot alla arbetare

Huvudentreprenörsansvaret som Byggnads tog strid för i förra avtalsrörelsen och sedan dess lyfts fram som ett flaggskepp för svensk fackföreningsrörelse började gälla från och med årsskiftet.

På ett partsgemensamt möte i Malmö i 23 februari skulle ett 50-tal utsedda fackliga förtroendemän, MB-ledamöter och lagbasar i Malmö-Lundområdet får reda på hur det fungerar.

Inom bygg har det funnit ett skriande behov att få ordning och reda på arbetsplatserna då utförsäljningarna till underentreprenörer kan gå i led efter led för att till slut landa på en arbetare som knappt har någon lön, skydd, försäkringar eller för den delen vet vilket företag som den är anställd hos.

En person från Byggnads och en från Byggindustrierna (BI) höll i informationen, genom ett bildspel. Detta bildspel visade snabbt att undantagen var fler än reglerna. Det finns så många kryphål att en företagare ska vara bra dum för att misslyckats med att komma undan ansvar.

Klart och tydligt handlar huvudentreprenörsansvaret bara om företag som är medlemmar i BI. Inga andra, det vill säga företag som har hängavtal med Byggnads, enmansföretag (F-skattare), EU-företag och företagare eller för den delen svenska företag som arbetar under andra avtal än byggavtalet. Om ett sådant företag anlitas som underentreprenör gäller inte huvudentreprenörsansvaret!

Som ni förstår faller många företag och företagare under denna kategori, kanske de flesta. Men inte nog med det. Beställare kan också helt kringgå huvudentreprenörsavtalet genom att anlita ett byggledningsföretag.

Värt att notera är att huvudentreprenörsansvaret bara gäller lön och ersättningar. Andra mer ”sociala frågor” är helt friställda, arbetsmiljö och säkerhet med mera.

Det blev ganska upprörda känslor på mötet och mycket kritik mot att Byggnads lyft fram detta som ett superavtal. Ansvaret handlar ju bara om de arbetsplatser där det borde kunna fungera ändå. Då visar det sig att Byggnads och BI inte ens tolkar avtalet lika.

Det fåtalet arbetare som eventuellt skulle kunna få stöd av detta avtal måste också vara medlemmar i Byggnads för att få hjälp menar BI medan Byggnads menar att alla skall kunna få hjälp. Så inte ens detta tunna avtal är parterna egentligen överens om.

Vi som arbetar inom byggsektorn får följa upp detta men helt klart är att avtalet är mycket tunt. I diskussionerna framkom det tydligt att situationen är pressad. Arbetsgivarna kör nu en hård stil ute på byggena för de vet att de kan ta in en annan firma om det inte passar. Ta detta jobb till den här lönen eller får du inget jobb, låter det från företagen numera för det finns andra som gör det billigare.

Lönedumpningen är det starkaste hotet för oss arbetare just nu. Därför måste vi lämna EU och förbjuda bemanningsföretagen.

Dennis Andersson

Snickare och facklig förtroendeman