Hoppa till huvudinnehåll
Av

”I Norrland hafva vi ett Indien”

Den kapitalistiska rovdriften av Norrlands naturtillgångar är ohållbar. Det enda långsiktiga är ett samhälleligt ägande av naturresurserna.

Norrbotten är ett län rikt på naturtillgångar. Malmen, skogen och vattenkraften har skapat och skapar miljardvinster. Miljardvinster som använts till att bygga upp Sverige.

Miljardvinster som även kan användas till att bygga upp ett allsidigt näringsliv i Norrbotten. Men, trots rikedomarna beskrivs ibland Norrbotten som ett tärande län.

Redan rikskansler Axel Oxenstierna uttalade på 1600-talet: ”i Norrland hafva vi ett Indien”. Genom årens lopp har kapitalistiska lycksökare ägnat sig åt rovdrift av naturtillgångarna.

Löften om arbetstillfällen har lett till generösa direkta och indirekta bidrag från stat och kommun. Samhället har byggt ut infrastrukturen.

Men, när vinsterna naggats i kanten har lycksökarna lagt ner verksamheten med arbetslöshet och avfolkning som följd. Kvar är kostnaderna för samhället, speciellt kommunerna, som rensar upp efter rovdriften.

Ett av de senaste årens tydliga exempel är Pajala och gruvan i Kaunisvaara. När gruvan planerades målades en ljus bild upp. Pajala beskrevs som det nya Klondike.

Gruvan invigdes i oktober 2012. Redan i januari 2013 fick ägaren, Northland Resources, stora ekonomiska problem. En av orsakerna till svårigheterna var det sjunkande järnmalmspriset. Diverse investerare räddade tillfälligt Northland från konkurs, men i oktober 2014 stoppades verksamheten.

De senaste åren har Northland Resources konkursförvaltare arbetat för att sälja hela, eller delar av gruvan. I augusti 2017 blev det klart att ett antal kapitalister genom bolaget, Abecede AB, köper gruvan.

Järnmalmspriset har stigit något och de nya ägarna påstår sig ha som målsättning att om något år återuppta verksamheten vid Kaunisvaaragruvan.

Om löftena är luftslott eller blir verklighet återstår att se. Kapitalisterna har endast ett intresse, maximalprofit. Upplevs inte gruvan tillräckligt lönsam kommer förhoppningarna bland ortsbefolkningen att ännu en gång dränkas.

Det enda långsiktiga är samhälleligt ägande av naturtillgångarna.

Jan Englund
Fakta

”I Norrland hafva vi ett Indien”

[[nid: view_mode=inlinenode]]