Hoppa till huvudinnehåll
Av
jenny.tedjeza@proletaren.se

Därför ska du prenumerera på Proletären

Vill du att arbetares röster ska höras i debatten? Då är en prenumeration på Proletären ett måste. Här skildras din verklighet och dina intressen.

Fake news har sedan Donald Trumps presidentvalskampanj blivit ett begrepp i nyhetsrapporteringen. USA:s president anklagar etablerade medier för att sprida fake news samtidigt som hans egen kampanj misstänks för att ha försökt påverka opinionen med hjälp av ärkefienden Ryssland.

På tisdagen vaknar vi upp till nyheten att en rysk trollfabrik genom konton på sociala medier har spridit artiklar i frågor som splittrar befolkningen i USA.

Men fake news är naturligtvis inget nytt. Stormakter och makthavare har i alla tider försökt styra över vilken information som kommer folket till del.

Innan folk i allmänhet kunde läsa stod prästerna och ljög i predikstolen, sedan tog de borgerliga dagstidningarna över propagandan. Ytterst följsamma mot makten har de villigt serverat oss lögner om allt från ryska ubåtar i Östersjön till följderna av EU-medlemskapet och USA:s krig.

Det sägs att sanningen är krigets första offer och Proletärens läsare vet hur väl konflikten i Syrien illustrerar detta påstående.

Men sanningen offras även i det betydligt tystare klasskrig som pågår varje dag, på varje arbetsplats, här i Sverige. När arbetares villkor försämras, när vi jobbar oss sjuka samtidigt som den sociala tryggheten minskar, står borgerlighetens medier där med sina fake news.

De säger att vi måste jobba längre för att pensionssystemet ska hålla, när sanningen är att våra pensioner stals av regeringen Persson när ATP-systemet skrotades.

De säger att Hamnarbetarförbundet är bråkstakarna i Göteborgs hamn, när sanningen är att det är arbetsgivaren APMT som står för konflikten och gangstermetoderna.

De säger att integration uppnås genom sänkta löner för nyanlända, när sanningen är att arbetsgivarna bara vill passa på att införa fler låglönejobb.

Näringslivstoppar och beslutsfattare har helt enkelt intressen som står i motsättning till arbetande människors behov av försörjning och trygghet. Och så länge det finns skilda intressen kommer det att finnas fake news.

Den arbetarrörelse som vill förändra styrkeförhållandena måste därför ha sina egna medier. Proletären står alltid på det arbetande folkets sida och pekar ut de makthavare i näringslivet och politiken som skor sig på vår otrygghet.

Om du vill att arbetares röster ska höras i samhällsdebatten är en prenumeration på Proletären ett måste. Här är det din verklighet och dina intressen som skildras.