Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Flera riksdagsavhopp i V

Vänsterpartiets riksdagsgrupp har skakats av flera avhopp de senaste månaderna. En av de som lämnar är Hans Linde, som även sagt upp sitt medlemskap i Vänsterpartiet.

I våras meddelade Vänsterpartiets utrikes-politiska talesperson, Hans Linde, att han lämnar riksdagen och sina partipolitiska uppdrag för att kandidera till ordförande i RFSU. Därefter har Daniel Sestrajcic, Stig Henriksson och Wiwi-Anne Johansson också valt att lämna riksdagen. Därmed har fyra ledamöter, motsvarande en femtedel av Vänsterpartiers riksdagsledamöter, lämnat riksdagen sedan i somras.

Hans Linde har suttit i Vänsterpartiets partistyrelse och verkställande utskott sedan 2010 och var både partiets utrikespolitiska talesperson och sexualpolitiska talesperson. Han kandiderade också till ordförandeposten 2011 men drog tillbaka kandidaturen när Jonas Sjöstedt förelogs av valberedningen.

Själv säger han till Proletären att heltidsuppdraget som ordförande i RFSU inte går att kombinera med att sitta i riksdagen. Att han även valt att lämna Vänsterpartiet menar han beror på att RFSU ska vara partipolitiskt obundet.

– Det var inget krav, men jag bedömde själv att det hade varit svårt att kombinera det uppdrag jag har med ett partimedlemskap.

• Men RFSU driver väl politiska frågor? Kan man inte vara medlem i ett parti samtidigt?
– Det är i allra högsta grad en politisk organisation. Många är partipolitiskt aktiva men i ett ordförandeuppdrag kände jag att det var svårt att kombinera med ett medlemskap i ett politiskt parti.

• Tror du att det kan upplevas av Vänsterpartiets medlemmar och väljare som oansvarigt att lämna sitt partiuppdrag och sitt parti, för ett annat organisationsuppdrag?
– Jag har inte mött någon som framfört en sådan synpunkt. Jag tror snarare att många tycker det är positivt att det finns en god möjlighet att gå mellan uppdrag inom partipolitiken och uppdrag i det civila samhället. Vi behöver bli fler i Sverige som gör den här resan mellan olika uppdrag.

• Men är inte ett medlemskap i Vänsterpartiet mer än riksdagsuppdrag? Kan man inte fortsätta att vara aktiv på gräsrotsnivå?
– Hur menar du? Jag förstår inte frågan.

• Att vara medlem i Vänsterpartiet är väl mer än ens uppdrag man har i en politiskt vald församling? Det handlar väl inte bara om ansvarsposter på den nivån?
– Ja, jag har ju varit medlem i Vänsterpartiet sedan 1997, stora delar av perioden utan att ha uppdrag. Men det här var ju ett mycket specifikt läge där jag fick ett ordförandeskap i en partipolitiskt obunden organisation. Jag ville göra den markeringen mot RFSU:s medlemmar.

Förtroendet för de folkvalda politikerna är i allmänhet lågt. I en Novusundersökning från februari i år svarade tre av fyra att de anser att politiker är mer intresserade av makt än att lösa reella politiska problem. Samtidigt förlorar alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna medlemmar.

Men att ett partimedlemskap och partiuppdrag riskerar att framstå som i första hand en karriär tror inte Hans Linde.

– Nej, jag har inte sett eller hört någon kritik varken från väljare eller medlemmar i RFSU eller i Vänsterpartiet om detta.

• Hur tycker du att Vänsterpartiets utrikespolitik utvecklats under din tid som utrikespolitisk talesperson?
– Jag tycker jag har bidragit med att vi har blivit ännu mer tydliga och konsekventa i försvaret av mänskliga rättigheter och jag har bidragit i riksdagen med att föra in frågor om feministiska perspektiv och frågor som rör kvinnors rättigheter i utrikespolitiken. Det känner jag att jag är stolt över.

• Du och Vänsterpartiet röstade ja till svenskt deltagande i det Natoledda angreppet på Libyen 2011. Hur ser du på det idag?
– Nu blir det lite speciellt eftersom jag är ordförande i RFSU, och det är ingen fråga vi arbetar med. Det är bättre att du vänder dig till de som företräder Vänsterpartiet idag.

• Men hur ser du på det i egenskap av före detta utrikespolitisk talesperson?
– Det ligger bortom den roll jag har idag, att kommentera Libyeninsatsen. Jag måste skilja på de här två rollerna. Jag har ett förtroendeuppdrag som jag inte kan ta av mig och jag pratar med dig nu som förbundsordförande i RFSU.

Efter Hans Lindes avhopp har Daniel Sestrajcic och Stig Henriksson lämnat riksdagen av personliga skäl, men fortsätter, enligt Flamman, som aktiva medlemmar på lokalplanet. Den fjärde ledamoten, Wiwi-Anne Johansson, uppger för Flamman att hon lämnar både sitt riksdagsuppdrag och sitt parti på grund av toppstyrningen i Vänsterpartiet.