Hoppa till huvudinnehåll

Kortedala försvarar sitt bibliotek: ”Kriminellt pimpa centrum på förortens bekostnad”

Ett 100-tal personer samlades på tisdagen på Kortedala torg i Göteborg för att protestera mot politikernas planer på att flytta Kortedala bibliotek till mindre lokaler och mer än halvera antalet bibliotekarier.


På bara ett par veckor har Rädda Kortedala bibliotek samlat in över 4.000 namn mot nedskärningarna och under protestmötet vittnar både unga och gamla om hur viktigt biblioteket är som en samlingspunkt i stadsdelen. Barn och ungdomar som gör sina läxor på biblioteket när det är för stökigt hemma, pensionärer som deltar i syjuntor och spelar schack, föräldrar som besöker biblioteket med sina småbarn. Många lyfter också fram bibliotekets roll som folkbildare.

Ulf Nilsson från Kommunistiska Partiet som arrangerade protestmötet kallar beslutet ”kortsiktigt, cyniskt och idiotiskt”.

– Kortedala bibliotek är ett av de bästa i hela Göteborg. En demokratisk och icke kommersiell mötesplats för framtidstro och folkbildning. Kortedalas befolkning säger nej. Här blir ingen flytt och ingen stympning.

Inne på biblioteket träffar vi bibliotekarien Ann-Kristin Rutgersson som tycker att det är synd att minska resurserna till ett fungerande bibliotek som har 1000 besök om dagen och en omfattande verksamhet.

– Här finns läxhjälp, barnverksamhet och bokprat. Om biblioteket flyttar till nya lokaler är det inte säkert att all verksamhet får plats.

– Det finns ju inte så mycket annat här i Kortedala. Hit kan alla gå, vi riktar oss till alla mellan 0 och 110 år.

Politikernas beslut att stympa Kortedala bibliotek har sin grund i utvecklingsplanerna för Göteborgs mer centrala delar. Kortedala bibliotek är i sin nuvarande form ett så kallat resursnämndsbibliotek, vilket innebär att det har en större budget och ett större ansvar än andra stadsdelsbibliotek.

När Göteborgs makthavare nu satsar stort på ett världslitteraturhus i den angränsande stadsdelen Gamlestaden vill de flytta resurserna dit och förvandla Kortedala bibliotek till ett mer begränsat stadsdelsbibliotek.

Gamlestaden är en stadsdel i snabb förändring med många nya bostadsrätter. Arbetare och låginkomsttagare trängs ut till förmån för invånare med högre inkomster. Samtidigt som närliggande Kortedala dräneras på social service. Förutom biblioteket hotas både fritidsgården och kulturskolan i Kortedala av nedskärningar, samtidigt som politikerna ställer sig kallsinniga till invånarnas krav på en simhall i stadsdelen.

Den styvmoderliga behandlingen av Kortedala är en del av en politisk och ekonomisk utveckling där miljarder satsas på evenemang och storbyggen i centrum medan förorterna utarmas.

”Det är kriminellt att pimpa centrum på förortens bekostnad”, som en av deltagarna på protestmötet uttrycker det.

– De får bygga precis vad de vill i Gamlestaden, men det är inte vi i Kortedala som ska betala, säger Ulf Nilsson.

Småbarnsföräldern Fredrik Rauer reagerar också mot att resursbiblioteket ska flyttas.

– Gamlestaden blir en del av centrum medan Kortedala klipps av. Det är inte samma folk som bor där.

– Det är viktigt med samhällsservice i förorterna. Biblioteket är något som både unga och gamla nyttjar.

Annika Karlsson har bara bott i Kortedala i några år men arbetade länge på biblioteket i stadsdelen Majorna som år efter år hotades av nedläggning.

– Så blir det när bibliotek inte är en tvingande verksamhet för stadsdelarna.

Hon menar att ett bibliotek ger värden som inte alltid går att mäta i pengar eller siffror.

– Men det är ändå otroligt värdefullt. Biblioteket är en gratis social mötesplats. Folk har inga pengar i den här typen av områden.

Efter mötet på torget flyttar protesterna in till stadsdelsnämndens möte där Håkan Lundqvist från Rädda Kortedala bibliotek lämnar över namnlistorna till nämndens ordförande.

Inför mötet har Socialdemokraterna, märkbart pressade av folkets protester, pratat ihop sig och lagt ett förslag om att Kortedala bibliotek även i fortsättningen ska ligga i lokaler vid torget.

Ett sätt att avleda uppmärksamheten från nedskärningarna, menar Håkan Lundqvist.

– Vi får fortfarande fyra bibliotekarier istället för nio. Och risken är stor att öppettiderna blir sämre.
Kampen är inte över.

– Vi får träffas igen och prata om hur vi fortsätter.