Hoppa till huvudinnehåll
Av
artur.szandrowski@proletaren.se

Kraftiga nedskärningar i öppenvården i Majorna

– Behoven kommer ju inte att försvinna, säger Anna Othberg på Familjemottagningen i Majorna-Linné i Göteborg, som nu hotas av nedläggning.

Större delen av socialtjänstens öppenvård i Majorna-Linné, en av stadsdelarna i Göteborg med störst drogproblematik, hotas nu av nedläggning.

Förra veckan fick personalen reda på att tjänstemännen har skrivit ett förslag till stadsdelsnämnden om att nedmontera och avveckla tre enheter – i princip alla förebyggande och icke tvingande verksamheter som stadsdelens socialtjänst har att erbjuda.

– Många var väldigt chockade, vi visste att det skulle handla om budgetläget men inte att man ville stänga alla tre enheter, säger Anna Othberg.

– Det var som en blixt från klar himmel för många, fyller Johan Ulff i.

Båda arbetar på enheter som kommer att beröras. Anna Othberg är SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid)-koordinator på Familjemottagningen (FAMM) för rådgivning åt barn- och tonårsfamiljer och Johan Ulff är koordinator på Öppenvården för vuxna missbrukare.

Enheterna har gott rykte och anses vara välfungerande verksamheter.

– Så det handlar inte om att det är dåligt använda pengar, att vi gör ett dåligt jobb eller någonting. Det handlar bara om att hålla budget, säger Johan Ulff.

– Och de kan inte göra mer nedskärningar inom själva myndighetsutövningen, för det finns lagstiftning på området, så då drar de ner på allt icke tvingande arbete.

– Men behoven kommer ju inte försvinna, tillägger Anna Othberg.

Nedskärningarna motiveras med att IFO, sektorn för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, gick cirka 20 miljoner kronor back förra året. I år ligger prognosen på minus 22 miljoner. Det beror till stor del på att stadsdelen har höga kostnader för försörjningsstöd.

Familjemottagningen som Anna Othberg jobbar på hjälper bland annat familjer med ungdomar som utsätter sig för risker, som kriminella handlingar och alkohol-
eller drogbruk.

Men de erbjuder också samtalsstöd och rådgivning för familjer med barn 0-20 år. 2016 hjälpte mottagningen över 500 familjer i Majorna-Linné. 180 av dessa var biståndsbedömda ärenden som gick via socialkontoret.

– Om man nu plockar bort den öppenvård som finns kommer man inte ha något att erbjuda familjer som vill ha hjälp, säger Anna Othberg.

Det innebär bland annat att Socialtjänsten i Majorna-Linné, som i nuläget själv förser barn och unga med öppenvård, kommer att behöva vända sig till privata företag och köpa öppen vård till en dyr kostnad.

– Det är svårt att se hur man skulle spara i längden på detta, kostnaderna kommer ju bli större. Så nu gäller det att sätta press på politikerna. Det finns ju resurser i samhället, säger Johan Ulff.
Fakta

Kraftiga nedskärningar i öppenvården i Majorna

Hotade verksamheter
  • De tre enheter i Majorna-Linné som hotas är Familjemottagningen för rådgivning åt barn- och tonårsfamiljer, Öppenvården för vuxna missbrukare och Arbetsträningen Gröna Gruppen. Förslaget är inlämnat till Majorna-Linnés stadsdelsnämnd, som ska ta ställning till det den 21 mars.
  • På Öppenvården för vuxna missbrukare hjälper man ett i regel äldre klientel att frigöra sig från drogmissbruk, få ordning på sina liv och komma in i arbete.
  • 25 personer arbetar inom dessa enheter.
  • Även om SDN Majorna-Linné har fått 12 miljoner kronor mindre att röra sig med i år går stadsdelen i sin helhet med överskott och har ett eget kapital på 45 miljoner kronor.
  • Stadsdelen har under flera års tid hamnat högst i stadens drogvaneundersökning, som görs bland ungdomar i årskurs nio och andra året på gymnasiet.