Hoppa till huvudinnehåll
Av

Staten måste stå för kostnaderna

Kommuner som redan har hög arbetslöshet drabbas hårdast när de får ta kostnaderna för statens beslut. Det är dags att staten tar sitt ansvar.

Det måste bli ett slut på att staten fattar beslut om kostnader som sedan vältras över på kommunerna. Utgifter som inte går att beräkna i förväg och som orsakar stora, oförutsedda underskott hos framför allt socialförvaltningarna.

När Försäkringskassan skärpte sin bedömning för personlig assistans, blev kommunerna tvungna att bära kostnaderna istället. I Alingsås blev därför den personliga assistansen plötsligt 13 miljoner dyrare.

Ännu större problem för kommunerna är försörjningsstödet för nyanlända. Staten står för kostnaderna de första två åren, men sedan är det kommunen som måste stå för försörjningsstödet om den nyanlända inte hunnit få ett jobb.

De kommuner som har hög arbetslöshet och dessutom tagit emot fler flyktingar än andra kommuner drabbas hårdast. Det är kommuner som ofta har både lägre skatte-intäkter och högre kostnader för försörjningsstöd redan innan.

När sedan kostnaderna för de nyanlända tillkommer blir situationen svår att lösa. Därför är det enda rimliga kravet att staten har ansvar för försörjningsstöd, på samma sätt som staten har det för sjukförsäkringen.

Elsa-Lena Åström