Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

8 mars: Socialism och jämställdhet

På den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910 tog arbetarkämpen och feministen Clara Zetkin initiativet till instiftandet av den internationella kvinnodagen. Ett sekel senare kan vi konstatera att det finns all anledning att upprätthålla 8 mars som en kampdag.

 
Kvinnofrågan handlar om att kvinnor har sämre förutsättningar än män. Att kvinnor i det kapitalistiska Sverige konkret är mer utsatta och förtryckta än män, att kvinnor är förtryckta av män. Till detta kommer att arbetarkvinnan är mer utsatt än borgarkvinnan, att arbetarkvinnan under kapitalismen dignar under ett dubbelt ok jämfört med sina klassbröder.

En fråga i sig
Dessutom är det så att lösningen av klassfrågan genom socialismen inte alls löser frågan om kvinnans könsmässiga underläge. Men socialismen skapar de ekonomiska förutsättningarna för att lösa frågan och skapa jämställdhet.

På samma sätt som arbetarklassen (kvinnor och män tillsammans) måste befria sig själv från kapitalismens bojor, så måste under socialismen kvinnornas befrielse vara deras eget verk. För var så säkra på att det inte är männen i allmänhet som kommer att stå främst på barrikaderna för att riva ner sina egna könsmässiga privilegier. Däremot kan progressiva män spela viktiga roller som kuggar i kvinnokampen.

Kvinnofrågan är alltså en fråga i sig vilket också tydligt manifesteras på kvinnodagen 8 mars. Men tro inte att kommunisterna låter sig nöjas med denna enda dag. Eller med att vänta in socialismen.

Viktiga krav
Låt oss också tydligt deklarera att Kommunistiska Partiet inte har en snäv nationell syn på kvinnofrågan. Fastmer framhåller vi kapitalismens orättvisa världsordning och imperialismens förödande härjningar som avgörande skäl till att kvinnofrågan för den stora majoriteten av jordens förtryckta är mer prekär än i Sverige.

En världsordning där den härskande klassen i det lilla imperialistiska Sverige alltsedan kolonialismens dagar gjort väldiga profiter på arbetare i andra länder. En världsordning som den svenska makteliten idag söker upprätthålla med vapenmakt.
Kommunistiska Partiet för kvinnokampen på två fronter.

Vi har en politik för att fortsatt flytta fram kvinnornas positioner i det kapitalistiska Sverige.

Vi arbetar för ett socialistiskt Sverige. En kamp som är avgörande för jämställdhetsarbetet men som också är Kommunisternas bästa stöd till kvinnokampen internationellt.

Inte minst redigeras Proletären utifrån grundsynen att kvinnokampen är central för socialismens genombrott. Kommunisterna kräver jämställdhet i allt. Ingen fråga är för stor eller för liten för att Kommunisterna ska driva den.

• Sex timmars arbetsdag! Att sänka normalarbetstiden med bibehållen lön skulle vara det bästa sättet att lyfta arbetarklassens kvinnor. Hälften av landets LO-kvinnor jobbar deltid och skulle automatiskt få en kraftig löneförhöjning. För att inte tala om effekten för de arbetslösa av båda könen.

• Höj kvinnolönerna! Kvinnors löner är i genomsnitt bara 83 procent av männens. För att inte tala om pensionerna. Kvinnor får bara 60 procent av det männen får i pension.

• Bygg ut offentlig sektor! Kraftiga nedskärningar i kommuner och landsting är politikernas svar på den kapitalistiska krisen. Det drabbar kvinnor mest eftersom 85 procent av personalen i vård och om-sorg är kvinnor.

• Kamp mot sexualiserat våld! Mäns makt tar sig uttryck i sexuella trakasserier, hot och våld. Ytterst få våldtäktsmän blir dömda. De flesta övergreppen sker i hemmen av män som är bekanta med kvinnan. Kommunisterna framhåller att detta är ett samhälleligt problem och att lösningen bara finns genom kvinnokampen.

• Förbjud porren! Pornografin är en gigantisk industri som profiterar på kvinnors kroppar under ofta slavlika förhållanden. Det finns också ett samband mellan pornografi och sexualiserat våld mot kvinnor. Därför avvisar Kommunisterna allt liberalt snack om tryckfrihet vad gäller pornografin.

• Slopa vårdnadsbidraget! Högeralliansens bidrag är rakt igenom reaktionärt därför att det uppammar en förlegad familjemodell. Hela tanken är att kvinnor ska gå tillbaka till hemarbetet, vilket skulle innebära ett stort bakslag för kvinnokampen.

• Bygg ut föräldraförsäkringen! Föräldrarnas rätt att dela på vårdnaden om små barn har på ett mycket positivt sätt bidragit till förbättrad jämställdhet bland unga vuxna. Men fortfarande tar kvinnorna ut fyra av fem föräldradagar. För att påskynda en jämställd föräldraledighet kräver Kommunisterna att föräldraförsäkringen ska återställas till 90 procent för samtliga 480 dagar samt att den delas så att männen minst är hemma en tredjedel av tiden.

• Inga pigor åt överklassen! Högeralliansens hushållsnära tjänster innebär en kraftig skattesänkning åt dem som använder privata städbolag och liknade tjänster. Vanliga arbetare ska inte på detta sätt tvingas subventionera överklassens lyxliv. Använd skatten till att bygga ut den kommunala hemtjänsten åt dem som har verkliga behov av hemhjälp.

Ständig kamp
En liten provkarta på de frågor Kommunistiska Partiet driver. Inte bara på Internationella kvinnodagen 8 mars utan ständigt och jämt, varhelst tillfälle ges. Det finns plats för dig, kvinna som man, att tillsammans med Kommunisterna arbeta för verklig jämställdhet mellan könen.

LARS ROTHELIUS
Proletären nr 9, 2010