Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Arbete åt alla!

Dags att lyssna på kommunisterna – bryt tystnaden! Under den parollen driver Kommunistiska Partiet höstkampanj för att mobilisera motstånd mot den nyliberala krispolitiken. I veckans tema fördjupar vi oss i den arbetslöshet som följer i krisens spår och reser Kommunisternas alternativ. Vi kräver arbete åt alla!

I september i år var 253000 svenskar öppet arbetslösa. Det är en ökning med 70 procent på ett år. Lägg till dessa siffror 132000 sysselsatta i olika former av arbetsmarknadsåtgärder, nästintill en fördubbling på ett år.

Till 2011 spår arbetsmarknadsprognoserna en arbetslöshet på 575000, en nivå att jämföra med krisen på 1990-talet.
Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Den kapitalistiska krisen är en arbetslöshetskris, och så länge arbetslösheten består kan vi heller inte prata om någon vändning i krisen.

Samtidigt som hundratusentals arbetare ställs utan arbete blir konsekvenserna av högerregeringens attacker mot a-kassan tydliga. Med sänkta ersättningsnivåer och bortre parentes i a-kassan innebär arbetslöshet ett hot om ekonomisk katastrof för den enskilde arbetslöse.

*
Så förlorar en uppsagd Volvoarbetare med en genomsnittlig timlön på 25000 kronor närmare 10000 kronor i månaden sedan högerregeringen sänkt taket i a-kassan till högst 680 kronor per ersättningsdag.

Den personliga katastrofen blir ännu större för de arbetare, som i tron att högkonjunkturen varade för evigt, valde att lämna a-kassan när regeringen chockhöjde medlemsavgifterna efter valet.

Det finns givetvis en medveten tanke bakom dessa försämringar, som syftar till att skapa en låglönesektor.

Kommunistiska Partiet förordar en motsatt politik. Vi kräver en återställare av a-kassan till 90 procent, slopande av den bortre parentesen samt kraftigt höjt ersättningstak. Det lindrar katastrofen för den enskilde, men framförallt stimulerar det konsumtionen som är en förutsättning för att komma ur den kris vi just nu befinner oss i.

*
Kampen mot arbetslösheten är helt avgörande för att bekämpa krisen. Men landets regering har hittills visat en påfallande passivitet när det gäller att rädda jobben, samtidigt som de agerat synnerligen kraftfullt för att rädda ett korrupt och misskött banksystem.
Statsminister Fredrik Reinfeldt och näringsminister Maud Olofsson har suttit med armarna i kors när Ford, General Motors och andra kapitalister slaktat svensk bilindustri.

Lika passivt ser regeringen på när krisen nu drabbar offentlig sektor. De nådapengar som regeringen nyligen delade ut till kommuner och landsting som tidigarelagt valfläsk dämpar på sin höjd krisens värsta verkningar. Men det skapar inga nya jobb. Och samtidigt som arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ökar kraftigt kvarstår behoven av bostadsbyggande.

Enligt Boverket behövs det byggas 60000 nya lägenheter fram till 2030 för att råda bot på den bostadsbrist och trångboddhet som åter breder ut sig i Sverige.

Men regeringen sitter även här med armarna i kors och sätter sina förväntningar till att marknaden skall lösa bostadsbristen.   
Även här sätter sig Kommunisterna på tvären och kräver en politik som skapar nya jobb.

Vi kräver förstatligande av fordonsindustrin, och överhuvudtaget all industri där kapitalister ställer arbetare utan arbete för att rädda de egna vinsterna.

Vi kräver inte ett förstatligande för att rädda kapitalismen självt, utan för att rädda jobben. Och för att bättre utnyttja den potential som faktiskt finns i Sveriges högt utvecklade industriella infrastruktur.

*
Lek med tanken på vilka möjligheter en statligt ägd fordonsindustri skulle kunna ha. En sansad produktionstakt för arbetarna, utveckling av nya miljövänliga bilar eller omställning till en alternativ produktion. Varför inte för att framställa alternativa, miljövänliga, energikällor? Kort sagt öppnas möjligheten för att sätta behoven före vinsten.

Likaså kräver vi en utbyggd offentlig sektor. I den ständigt underbemannade vården, skolan och om- sorgen är personalen utsliten samtidigt som vårdköerna växer och allt färre lärare i skolorna tvingas undervisa allt större elevgrupper.

Här finns behov att tillfredsställa och arbetstillfällen att skapa. Precis som inom byggsektorn där jobb kan skapas och behov tillfredsställas genom att bygga bort bostadsbristen.

Och sist men inte minst, glöm inte bort att dela på jobben. Genom att införa 6-timmarsarbetsdag och sänka pensionsåldern. Till skillnad från sosseledaren Mona Sahlin anser Kommunisterna att vi ska jobba mindre och inte mer. För att det innebär ett drägligare liv för dem som sliter ut sig i stressiga arbetsmiljöer och skapar nya jobb, inte minst till de ungdomar som aldrig getts möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden.

*
Den sysslolöshet kapitalismen tvingar på hundratusentals människor är inte av naturen given. Arbetslösheten kan bekämpas, men då krävs det en annan politik än dagens högerpolitik.

WICTOR JOHANSSON
Proletären nr 45, 2009Om arbetslösheten
• I september i år var 253000 människor öppet arbetslösa. Det är en ökning med 104000, eller 70 procent, på ett år.
• 156000 LO-medlemmar var öppet arbetslösa i september, en ökning med 65000 på ett år.
• Bland unga mellan 18 och 24 år var 56000 arbetslösa i september, en ökning med 22000 på ett år.
• 132000 sysselsattes i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i september, så gott som en fördubbling på ett år.
• Arbetslösheten ökar i samtliga LO-förbund. IF Metall har flest arbetslösa medlemmar, 49000 personer eller 15,2 procent. Vid sidan av IF-metall är Elektrikerna, Byggnads, GS och Transport hårdast drabbade.

Om a-kassan
• Taket i a-kassan är för närvarande 18700 kronor, vilket innebär att 75 procent av alla a-kassemedlemmar är underförsäkrade.
• Antalet medlemmar i a-kassorna har minskat med 472159 personer sedan den sista mars 2006. Dets största medlemsraset ägde rum fram till den sista juni 2007, alltså under borgarregeringens första år vid makten, då 305020 medlemmar lämnade a-kassan.
• 3336910 personer var den sista maj i år medlem i någon a-kassa, en liten ökning med 28527 sedan den sista september 2008, alltså den månad då krisen verkligen slog till.

Om Karlstad
• Har idag närmare 84000 innevånare. Kommunen strävar att nå upp till 100000.
• Är residensstad i Värmland och stiftstad i Karlstad stift.
• Pappersindustrin och skogsnäringen har traditionellt varit betydelsefulla för Karlstad. Flera stora industrier är än idag knutna till pappersundustrin, som Metso Paper AB i Karlstad och Stora Enso och Azko Nobel i näraliggande Skoghall.
• Är sedan 1999 universitetsstad. Universitetet har närmare 10000 studenter inskrivna och sysselsätter ett tusental anställda.
• I september var 2474 Karlstadbor öppet arbetslösa och ytterligare 1494 deltog i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vecka 45 i år fanns det 170 lediga jobb anmälda hos arbetsförmedlingen.

Källor: LO-tidningen, Arbetsmarknadsstyrelsen, A-kassornas samorganisation och Karlstad kommuns hemsida.