Hoppa till huvudinnehåll
Av

Nedskärningar slår hårt mot Kulturskolan

Nästan var tionde kulturarbetartjänst kommer att försvinna i Stockholm efter nyår. Borgarna i stadshuset gör stora nedskärningar i den breda kulturverksamheten. Värst drabbad är musikundervisningen för barn och ungdomar.Samtidigt som den borgerliga majoriteten i Stockholms kulturnämnd lägger miljontals kronor på att gynna verksamheter som finansieras av sponsring skär de ner på den kommunala kulturverksamheten. Antalet kulturarbetartjänster på heltid i Stockholms stad kommer att minska med 90 nästa år efter ett beslut i kulturnämnden i förra veckan.

Kommunal musikskola
Kulturskolan, en verksamhet som har vuxit fram ur den kommunala musikskolan, drabbas allra hårdast. 25-30 heltidstjänster försvinner från verksamheten efter nyår, vilket motsvarar omkring 50 anställda eftersom de flesta lärare arbetar deltid. 8,9 miljoner ska Stockholms stad sammanlagt spara på Kulturskolans personal, administration och lokaler.

Dessutom höjer man avgifterna, vilket ska ge intäkter på 3,9 miljoner kronor. Samtidigt vill politikerna att Kulturskolan både ska ta emot fler elever och höja kvaliteten.

– Besparingarna kan göras utan att det praktiskt taget märks, sa Cecilia Brink (m) representant för den borgerliga majoriteten i kulturnämnden till Svenska Dagbladet i samband med nämndens beslut.

Kulturskolans chef, Hans Skoglund, håller inte med. Han räknar med att minskningen av antalet lärare tillsammans med avgiftshöjningen kan innebära att så många som 1.500-2.000 av Kulturskolans 14.000-15.000 elever tvingas lämna skolan mitt under ett läsår.

Kulturskolan har jämfört med den kommunala musikskolan breddat sin verksamhet till att förutom traditionella musiklektioner även omfatta undervisning i bild, teater, musikal, pop-, rock- och världsmusik. Denna medvetna satsning har lockat fler elever till verksamheten, elever från Stockholms ytterområden och från icke kulturvana familjer som nu är de stora förlorarna på borgarnas höjda avgifter.

Protester
Beslutet om nedskärningarna på skolan har väckt protester hos elever, lärare och föräldrar som har demonstrerat och samlat in över 9.000 namnunderskrifter. Lärarna skriver i ett upprop:
”De överdrivna höjningarna av avgifterna vittnar om en skrämmande brist på verklighetsuppfattning om de reella villkoren utanför innerstaden. I dessa områden blir en avgiftshöjning från 250 till 500 eller från 250 till 700 ett brott mot tanken att välfärdssamhällets kultur skall vara allas rättighet.”

Besparingarna drabbar även andra institutioner i Stockholm. Stadsbiblioteket blir av med 18 heltidstjänster och Stockholms museer förlorar sammanlagt 15 heltider. Sammanlagt försvinner nästan var tionde kulturarbetartjänst i Stockholm nästa år.

JENNY TEDJEZA
Proletären 50, 2007