Hoppa till huvudinnehåll
Av

Solidariska hamnarbetare

Enigheten är total bland Hamn4ans medlemmar om vikten av att stödja de strejkande kamraterna i hamnen Tillbury utanför London. Onsdag 30 maj verkställer medlemmarna i Älvsborgshamnen i Göteborg den första blockaden när fartyget Transpulp anländer med last från Tillbury.

– Vi förtöjer båten vid kaj 7-10 när den anländer omkring klockan tolv. Sedan ligger den ett dygn innan vi befattar oss med den, säger Erik Helgesson, förtroendeman på Hamn4an när vi på tisdagen besöker fackexpeditionen med utsikt över Skandiahamnen, det andra stora hamnavsnittet i Göteborgs hamn.

Arbetsgivaren Forth Ports vid EDC-terminalen i Tillbury har rundat facket Unite och ensidigt infört nya scheman med full flexibilitet så att hamnarbetarna ska vara på plats precis när båtarna anländer.

– Sättet på vilket detta införts i Tillbury är fullständigt oacceptabelt. Vi har inget principiellt mot flexibilitet men det är en förhandlingsfråga och fackföreningen ska vara med och avgöra om arbetstidens förläggning, hur lång tid det ska arbetas, lönens storlek och alla andra frågor i sammanhanget, förklarar Erik Helgesson och berättar att Hamn4an har direkt kontakt med representanter för Unite i Tillbury. Det är denna fackförening som skickat en hemställan till Hamn4an om hjälp med alla enligt lagen tillämpliga medel.

Samtidigt som vi träffas så pågår den tredje i laga ordning varslade punktstrejken sedan 8 maj i den stora hamnen utanför London. I 48 timmar strejkar medlemmar i Unite. Det är 23 år sedan den senaste fackliga konflikten i hamnen mycket på grund av att fackliga aktiviteten allvarligt hämmats genom den antifackliga lagstiftning som infördes av Margaret Thatcher. Men på senare år har det nya transportarbetarfacket Unite lyckat återuppbygga verksamheten i flera brittiska hamnar.

– Konflikten handlar om två avgörande principer som vi hamnarbetare måste slå vakt om. För det första att arbetsgivaren ska förhandla med hamnarbetarna fackförening, inte med varje arbetare för sig. Den andra principen som arbetsgivaren bryter mot är att ta in strejkbrytare i en lagligt varslad konflikt, säger Peter Annerback, Hamn4ans ordförande.

– Klart att vi måste reagera och stödja våra kamrater i Tillbury när fartygen lossas av strejkbrytare.

En blockad på 24 timmar kan för den oinvigde låta lite mesigt, men de snäva tidsramar som numera gäller för fraktfartygen så rubbas hela logistiken. Än så länge är Göteborg den enda hamn som agerat för de strejkande. Men flera fackföreningar inom den stridbara hamnarbetarinternationalen IDC, som Hamnarbetarförbundet tillhör, är på gång med sympatiåtgärder.

Här finns tydliga indikationer på detta från Rotterdam i Holland, Esbjerg i Damnarl och Antwepen och Zeebrugge i Belgien samt från fack i Spanien och Portugal. Speciellt intressant är Zeebrugge för DFDS Selandia, en av de två båtar som Hamnarbetarförbundet varslat om blockad går på en linje mellan Tillbury, Göteborg och Zeebrugge.

Konstigt nog har inte Transport, som liksom det brittiska facket Unite tillhör den socialdemokratiskt dominerade fackliga internationalen ITF, inte gjort ett skvatt för att stödja de strejkande.

Ändå är Transport, som organiserar en liten minoritet av hamnarbetarna i Göteborg men som genom sitt medlemskap i LO ensamt är avtalsslutande part, informerat i sakfrågan av ITF. Vi ringer upp Patrik Östbjerg ordförande i Transport avd 2 i Göteborg.

– Jag är inte riktigt säker på att vi fått en förfrågan. Jag har hört från vår ombudsman Marcel Carlstedt att förbundet fått brev från ITF men om de fått någon hemställan från Unite det vet jag inte.

• Hur kommer dina medlemmar att agera när Transpulp är i Göteborg?
– Klart att vi stödjer det här.

• Men om du inte hör något från förbundet hur tänker du då agera till stöd för de strejkande i Tillbury.
– Jag ska kontakta förbundet igen.

Proletären har under tisdagen förgäves sökt såväl Marcel Carlsted som Transports ordförande Lasse Lindgren för att reda ut frågan om brevet från ITF verkligen var en formell hemställan om sympatiåtgärder. Till saken hör att Lasse Lindgren också är ordförande i ETF, Europeiska Transportarbetarfederationen, och därmed har direkta kanaler till ledningen i såväl ITF som Unite.