Hoppa till huvudinnehåll
Av
red@proletaren.se

Protestera mot LO:s utbildningsjobb

När den organiserade kapitalistklassen bröt de centrala förhandlingarna för 25 år sedan förlorade LO sin roll. Därefter har LO-borgen allt mer blivit en slasktratt dit förbunden skickar de anställda som inte håller måttet.

Den bristande tankeförmågan i borgen är uppenbar i fallet med ”utbildningsjobb”. Låt oss därför reda ut frågan så lättfattligt att även LO-borgens anställda förstår.

Kapitalister anställer aldrig fler arbetare än vad som behövs för att utföra det givna jobbet. Den kapitalist som anställer två arbetare för att göra det som en kan göra, bara för att det råkar vara rea på arbetskraften, kommer snart att gå under i konkurrensen. Helt enkelt för att övriga kapitalister nöjer sig med en arbetare och därmed halva arbetskraftskostnaden.

Dumpade löner leder med andra ord inte till fler jobb, utom möjligen mycket marginellt. Dumpade löner leder däremot till fattigare arbetare, vilket är hela syftet med förslaget om ”utbildningsjobb”.

Pratet om att främja integration är bara nys. Det skulle kunna vara rödhåriga, vänsterhänta eller människor med glasögon som pekades ut för lägre lön. Det handlar inte om vilken grupp som ska sänkas, utan att någon grupp måste sänkas därför att gruppen då fungerar som sänke för hela arbetarklassen.

Det finns ingen rättvisa på arbetsmarknaden för arbetare under kapitalismen. Det närmaste rättvisa man kan komma är att det gäller samma för alla i landet. Att acceptera sänkta löner eller för den delen förtur åt en speciell grupp är att acceptera splittring.

Om denna splittring dessutom gör det möjligt för kapitalister att ersätta svenska arbetare med billigare nyanlända är det mumma för Sverigedemokraterna. LO:s utspel gör Karl-Petter Thorwaldsson till Jimmie Åkessons bästa vän, en roll som vi är övertygade om att Thorwaldsson inte vill spela.

Det mullrar ute på arbetsplatserna mot LO-ledningens uppslutning bakom Svenskt Näringslivs splittringsförslag. Måtte mullret övergå i storm och åska för att tvinga LO-ledningen att dra tillbaka sitt stöd åt splittring och lönedumpning.