Stoppa utvisningarna till krigets Afghanistan

Ledare
Bilder

I förra veckan tog SVT:s Uppdrag granskning sig an de omdebatterade utvisningarna till Afghanistan och rörelsen för att de ska få stanna i Sverige. Janne Josefsson & Co gör precis samma misstag som så många andra i debatten om utvisningar och flyktingpolitik. De ”glömmer” att det är imperialismens krig mot Afghanistan och globaliseringens växande klyftor mellan rika och fattiga länder som orsakat flyktingströmmarna.

Det faktum att Sverige fortfarande deltar med trupp i kriget mot och ockupationen av Afghanistan verkar också som bortblåst. Ett krig som dessutom trappats upp sedan Donald Trump tillträde som president i USA.

En diskussion om hur flyktingars öde ska förbättras måste börja med hur de imperialistiska krigen kan bekämpas.

Kommunistiska Partiet kämpar för att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr fascistiskt och reaktionärt förtryck, terror, krig och förföljelse.

De afghanska ungdomar som sökt sig till Sverige på grund av att de förföljs och hotas till livet av kriget och terrorn i hemlandet kan inte utvisas till ett land som svenska UD avråder från att åka till på grund av säkerhetsläget.

Nu är en stor del av de afghaner som utvisningshotas inte från Afghanistan, utan från Iran och Pakistan. Saknar de skyddsskäl ska de inte beviljas asyl, men de kan rimligen inte utvisas till ett land de aldrig satt sin fot i och där det pågår ett krig.

Det är inte heller människovärdigt att fastna i ett limbo i flera år i väntan på ett besked om uppehållstillstånd eller utvisning. Asylprocessen måste snabbas på utan att göra avkall på rättssäkerheten. Den överhet som bär ansvar för Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan ska också betala för ett värdigt mottagande.

Alla försök att använda flyktingkrisen för att angripa arbetarklassens villkor och den gemensamma välfärden måste avvisas.

För övrigt anser vi att migrationsverkets direktör Mikael Ribbenvik faktiskt har rätt när han säger att ”asylinstrumentet inte minskar den stora ekonomiska klyftan mellan Sverige och Afghanistan”. Lösningen på fattigdom och elände kan under kapitalismen aldrig vara migration.

Så är vi tillbaka där vi började. Den enda verkliga lösningen är att vi bekämpar våra imperialister här för att organisera kamp mot det kapitalistiska system som är roten till krigen och flyktingströmmarna.

2017-10-31
Proletären är organ för Kommunistiska Partiet. Grundad 1970.