Hoppa till huvudinnehåll

Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: field_byline i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i include() (rad 152 av /var/www/proletaren/sites/all/themes/proletaren/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Segregationen i skolan är marknadsanpassningens fel

Skolsegregationen är lönsam för de stora koncernerna vars affärsmodell bygger på ett positivt elevurval och låg lärartäthet. Därmed skapas vinnar- och förlorarskolor samtidigt som alla elever presterar sämre.

Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan elever och mellan skolor ökat mycket kraftigt. Orsaken är den extrema marknadsstyrningen av svensk skola.

Det hävdar den S-märka fackliga tankesmedjan Katalys i en precis utkommen rapport om ökad ojämlikhet mellan olika skolor och elever i den svenska skolan.

I rapporten ”Vägen till den likvärdiga skolan” beskriver och analyserar sju utredare läget för den svenska skolan, pekar på orsakerna till de sjunkande skolresultaten samt ger ett eget tiopunktsprogram med förslag till åtgärder för att göra den svenska skolan mer likvärdig.

För de som är insatta i skolans värld är kanske inte Katalysrapporten någon nyhet, men rapporten är ett försökt till ett helhetsgrepp där man sammanställt merparten av skolans problemområden och detta ger en övertygande beskrivning av de drastiska försämringar som den svenska skolan genomgått under 2000-talet.

Rapporten sätter också in utvecklingen i ett internationellt perspektiv och är även mycket tydlig med att peka ut orsaken till de sjunkande resultaten i svensk skola – marknadsanpassningen av skolan och att utbildningsområdet gjorts tillgängligt för kapitalistisk profit.

I rapporten talas om ”den extrema marknadsstyrningen” av svensk skola och motiven bakom marknadsutsättningen beskrivs som tudelad. Dels att den fria konkurrensen påstods höja kvalitén och sänka kostnaderna och dels att öppna upp nya områden för privat kapital och investeringar.

Detta resulterade i ett fritt skolval, individuell skolpeng och en möjlighet för aktiebolag att driva skolor. Utredarna visar att följden blev sjunkande kunskaper, ökade kostnader och ökade skillnader mellan skolorna vilket bidragit till en kvalitetssänkning för skolsystemet som helhet samt inte minst att segregationen inom skolan ökat avsevärt.

Rapporten hävdar att den försämrade likvärdigheten är en av de viktigaste förklaringarna till de sjunkande skolresultaten på nationell nivå. Resultaten har sjunkit för alla elever, både för de lågpresterande och för de högpresterande. Inga elever har vunnit på segregationen.

Processen med en segregerad skola startar ofta genom att elever med högutbildade föräldrar aktivt väljer bort en skola. De som blir kvar hamnar i en miljö där förväntningarna har sjunkit och där det ofta förekommer ett negativt kamrattryck.

Ambitiösa lärare söker sig i större utsträckning bort från dessa skolor och utvecklingen blir, enligt rapportförfattarna, ”ett självspelande piano” där ett antal skolor blivit ”förlorarskolor”. Katalysutredarna summerar utvecklingen med orden: ”Lämnar man över skolan till att skötas av marknaden, så som skett i Sverige, försämras omedelbart likvärdigheten”.

Rapportförfattarna pekar ut aktiebolagsskolorna som den starkaste kraften i den svenska marknadsstyrda skolan. Det är aktiebolagen som är den viktigaste orsaken till den ökade skolsegregationen.

När ekonomin blir huvuduppgiften uppstår en ekonomisk press på verksamheten, som inte finns på samma sätt i skolor med andra huvudmän. Det är idag lönsamt att segregera skolor, de stora skolkoncernernas affärsmodell bygger på ett positivt elevurval och låg lärartäthet.

Endast med den kombinationen kan de maximera sin vinst. Idag drivs 80 procent av friskolebranschen av aktiebolag och andra företag som har vinst som drivkraft.

Mycket mer intressant finns i Katalysrapporten, men allra viktigast är att framhålla att den drar de nödvändiga slutsatserna av vad som krävs för att vända utvecklingen och kunna skapa en jämlik, demokratisk och rättvis skola – att skolan inte ska styras av marknaden, att bolagsskolor måste bort och att skolpengsystemet måste avvecklas.

Jan-Åke Karlsson