Hoppa till huvudinnehåll
Av
marcus.jonsson@proletaren.se

Ledarkrönika: Linde väljer Trump före Wallenberg

Ann Linde var den enda av EU:s utrikesministrar som ville att EU skulle straffa Kina med sanktioner för Hongkongs nya säkerhetslag.


Minns ni sommaren 2017, när Stefan Löfven åkte till Kina med en handelsdelegation och fick kritik av liberaler för att han vägrade kalla landet för en diktatur?

Då var Ann Linde handelsminister och med på resan för att främja affärerna mellan Sverige och dess i särklass viktigaste handelspartner i Asien. Det var också representanter för ett antal svenska storföretag, inte minst Wallenbergjättarna ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson och SEB.

Resan gick bra och affärerna frodades. Det gör de fortfarande. Värdet på svenska direktinvesteringar i Kina uppgick till 100 miljarder kronor 2018. Och perioden januari till april i år ökade värdet på svensk export till Kina med 31 procent, till 29 miljarder kronor, jämfört med samma period förra året – trots coronakrisen.

Ändå var Ann Linde för en månad sedan den enda av EU:s utrikesministrar som ville att EU skulle straffa Kina med sanktioner för den planerade säkerhetslagen för Hongkong. 

Vad har egentligen hänt på tre år? Sveriges relationer med Peking har successivt försämrats – som av en händelse under samma period som USA:s och Donald Trumps attacker på Kina har ökat. 

Kinas folkkongress röstade förra veckan igenom den nationella säkerhetslagen för den återgäldade forna brittiska kolonin Hongkong. Lagen ger Hongkongs polis stöd att bemöta de våldsamma upplopp – flitigt ackompanjerade av USA-flaggor – som skakat Hongkong det senaste året, och kan ge många år i fängelse för att i maskopi med främmande makt försöka avskilja Hongkong från Kina.

”Den som, med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid […].”

Fast det där är inget översatt utdrag. Det är ur första paragrafen i brottsbalkens kapitel 19, i Sveriges rikes lag. För naturligtvis har också Sverige (och USA och Storbritannien) lagar för att skydda rikets säkerhet. 

Sedan är det uppenbart att Hongkongpolisen redan har använt den nya lagen mer offensivt än vad som görs i vårt land, men fundera en sekund på hur den skulle användas om Visby lasarett sattes i brand av beväpnade aktivister, som viftar med ryska flaggor och ber Putin invadera Gotland.

I FN:s råd för mänskliga rättigheter läste Kubas representant förra veckan upp ett uttalande som 53 länder ställt sig bakom, till stöd för Hongkongs nya lag och mot att andra länder blandar sig i Kinas inre angelägenheter. Majoriteten av de undertecknande länderna är forna kolonier som vet vad det senare vill säga.

Men när USA inför sanktioner mot Kina vill Ann Linde att EU ska göra samma sak. Stefan Löfven är framför allt Wallenbergs och de svenska exportföretagens man. För Ann Linde verkar den politiska lojaliteten till Washington väga tyngst.

Vi kommunister är inte lojala med några företrädare för vare sig den svenska, amerikanska eller den kinesiska kapitalismen – men har lätt för att instämma i det socialistiska Kubas ståndpunkt, mot imperialistmakters kolonialdoftande inblandning i andra staters inre angelägenheter.