Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Borgarnas ”satsning” i Göteborg: Bara nedskärningar

Borgarstyret i Göteborg talar om minskade klyftor och fler i jobb. Men bortom de vackra orden finns bara nedskärningar och privatiseringar

Alliansens gruppledare i Göteborg: Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och Elisabet Lann (KD).
Alliansen Göteborg

Sedan valet styr borgarna Göteborg. Nästa vecka när budgeten för nästa år ska beslutas så är det alltså borgarnas budget som som troligen vinner. I och för sig är det så att borgarna bara har 24 av 81 mandat, alltså långt från en majoritet. Men de kan ändå vara ganska säkra på att få igenom sin budget efter att de gjorde en uppgörelse med Socialdemokraterna. 

En uppgörelse där S lovade att rösta på sin egen budget och på det sättet inte sätta några käppar i hjulen för borgarnas budget. I utbyte lovade borgarna att inte just nu lägga det förslag om utmaningsrätt som de gått till val på. Utmaningsrätt innebär att privata aktörer får rätt att utmana kommunal verksamhet och få det prövat om verksamheten går att driva mer ”effektivt” i privat regi.

I sitt budgetförslag använder borgarna fina ord om hur de vill utveckla Göteborg, om hur klyftorna i staden ska minska och fler ska komma i arbete. Men bortom de vackra orden finns det två huvudpunkter i budgeten: Nedskärningar och privatiseringar.

När de presenterade budgeten sa alliansen att de satsar 346 miljoner på skola och förskola. Men i praktiken kommer förskola och skola att få 270 miljoner mindre. Den ökningen som tillförs täcker bara hälften av kostnadsökningen.

På samma sätt är det över hela linjen. Alla nämnder får ett ökat anslag på en och en halv procent. Men kostnadsökningen är beräknad att vara strax under tre procent. Så i verkligheten får samtliga nämnder ett sparbeting på en och en halv procent. 

Borgarna talar i sin budget om hur viktigt det är att minska antalet sjukskrivna i kommunen. Bland annat föreslår de att ”Personal ska erbjudas hälsosamtal och få rådgivning för att förbättra sin hälsa eller komma igång med livsstilsförändring i syfte att förebygga ohälsa bland medarbetarna.”

Men samtidigt ska det sparas pengar och ett av deras mål är också att antalet anställda i kommunen ska bli färre. Så de vackra orden om minskad sjukskrivning innebär kanske rent av att människor med vacklande hälsa blir av med jobbet.

Privatisering och utförsäljningar är den andra bärande delen i budgeten. Det går igen på snart sagt varje sida i den 255-sidiga budgeten. Det ska utredas om kommunala bolag, kommunal mark och kommunala lokaler kan säljas ut. Kommunen ska bara driva gym om det inte finns privata gymägare som skulle kunna göra det.

Socialdemokraternas kohandlande med borgarna innebär att nedskärningar och privatiseringar inte kommer att stoppas av oppositionen.

Idrotts- och föreningsnämnden ska sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor. Utbildningsnämnden ska inte längre ha som mål att 50 procent av eleverna går i kommunala skolor. Det ska även uppmuntras till intraprenader i äldreomsorgen.

Detaljplanprocesser ska bli ”entreprenörsdrivna” vilket i praktiken innebär att de privata byggherarrna får ännu mer makt över hur staden byggs, nu redan på planeringsstadiet.

All städning i stadsdelarna ska privatiseras, vilket borgarna hoppas ska göra att kostnaden minskar med minst 25 procent. Det ska också utredas hur vaktmästeri och matlagning kan privatiseras.

Som pricken över i vill borgarna sälja ut 4000 lägenheter från allmännyttan under mandatperioden och redan nästa år ska minst 1000 lägenheter säljas. Allmännyttan får inte heller bygga för mycket, för andelen allmännyttiga lägenheter får inte öka.

Socialdemokraternas kohandlande med borgarna innebär alltså att nedskärningar och privatiseringar inte kommer att stoppas av oppositionen som det ser ut just nu.

Hyresgästföreningen, Kommunupproret och Undersköterskeupproret har var för sig kallat till möten utanför kommunfullmäktige den 4 november. 

Att alla krafter som är motståndare till nedskärningar och privatiseringar står upp tillsammans och visar att vi inte accepterar detta är viktigare än någonsin.