Hoppa till huvudinnehåll
Av
Undersköterska

Ledarkrönika: Bra att LO satte ned foten

Till skillnad från Jonas Sjöstedt tycker vi det är bra att LO inte medverkar till ytterligare försämringar för arbetarna. Nu gäller att våga ta fajten om anställningstryggheten i avtalsrörelsen.


Sent i fredags eftermiddag uttryckte Jonas Sjöstedt sin besvikelse över att LO drog sig ur Lasförhandlingarna. Till skillnad från Jonas Sjöstedt tycker vi att det är bra att LO äntligen satte ner foten och valde att inte medverka till ytterligare en försämring för svenska löntagare.

Tyvärr försvinner inte hotet mot anställningstryggheten för att LO drog sig ur förhandlingarna. PTK ställde sig bakom överenskommelsen med Svenskt Näringsliv och utredningens förslag är ute på remissrunda.

Från LO:s sida gäller det att inte backa nu, utan att istället våga låta 2020 års avtalsrörelse handla om en förbättrad anställningstrygghet, säkerhet på jobben och högre löner.

Coronapandemin har tydligt visat att det svenska samhället inte klarar sig utan alla som jobbar inom LO:s avtalsområden. Sverige stannar om LO:s medlemmar inte går till jobbet. Här ligger vår styrka.

För den Toijerska utredningen handlar inte om att lösa några problem som företag och arbetsgivare i Sverige står inför. Det är varken svårt att anställa eller säga upp folk idag. 

Blir det ett rättsfall när det gäller turordningsreglerna visar Dagens Arenas undersökning från 2018 att arbetsdomstolen dömer till arbetsgivarens fördel i åtta av tio fall. 

Säkerheten och arbetsmiljön för arbetare blir allt sämre. Det är knappast företagen som har en svag ställning på arbetsmarknaden i Sverige. Utredningens tillkomst är givetvis ett beställningsjobb av Svenskt Näringsliv. Det handlar om att ge ännu mer makt över arbetsmarknaden till företagens fördel.

Svenskt Näringslivs mål är att försämrad anställningstrygghet, via Liberalerna och Centerpartiet, ska bli lagtext. Det behöver Sveriges arbetare ta kamp emot. Man ska inte behöva vara tacksam för att man har ett jobb, det är en rättighet att kunna försörja sig.

Höstens avtalsförhandlingar måste sätta ner foten mot hyvlingar, nollbud och ökad otrygghet på arbetsmarknaden. Arbetarna har ställt upp under coronakrisen, nu är det dags att vi får betalt.

Istället för att vara besviken över att LO äntligen satte ner foten, borde Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet leva upp till sitt löfte: om regeringen attackerar Las så ska den fällas. Hellre regeringskris och politisk oro än försämrat anställningsskydd.