Hoppa till huvudinnehåll
Av
Elektriker

Ledarkrönika: En ny ”stjerna” på soptippen

Med Lars Stjernkvist som ordförande i Avfall Sverige garanteras fortsatt profit på sophanteringen.


Sopor är inte längre något som dumpas på en tipp. Idag är det en industri som likt andra varor importeras och exporteras. Kontrasten mot dåtidens hot om sopbergens utbredning visar att allt kan köpas och säljas i en kapitalistisk värld. Av den anledningen bör det uppmärksammas att organisationen Avfall Sverige har fått en ny ordförande. Personen i fråga är ingen mindre än Socialdemokraternas tidigare partisekreteraren Lars Stjernkvist. För tillfället leder han fyrklövern i Norrköping. En styrande konstellation bestående av S, C, L och KD.

Hur ser Lars Stjernkvists sophistoria ut? Denna vintern övergav bolaget Ragnsells sitt åtagande att sköta sophämtningen i Norrköping. För att mota bort lukt och ohyra fick kommunen rädda situationen. Detta tilltag fick ”näringslivet” i staden att gå i taket, kommunen beskylldes för att leka affär. Men Lars Stjernkvist lyckade lugna stadens kapitalister med följande citat.

”Det ligger inget ideologiskt bakom det här.”

Med det klargörandet kunde direktörerna pusta ut efter den djärva exproprieringen. En liknande situation uppstod när Renonorden vann upphandlingen i Stockholm. Som bekant ledde den till en strejk som visade på upphandlingssystemets elände. Ett system skapat för att pressa kostnader som endast kan kapas i arbetsledet.

Hur ställer sig den kommunala intresseorganisationen Avfall Sverige till privata initiativ? På organisationens hemsida välkomnas både samverkan med externa aktörer och privata utförare. Den nyliberala ordning där allt är en marknad är inskrivet i stadgarna, vilket borde lugna oroade direktörer. I rollen som ordförande passar Lars Stjernkvist som hand i handsken. Ingen kan misstro hans föresatser.

Vän av ordning frågar sig om loppet är kört för en arbetarvänlig avfallshantering. Nej, så eländigt är läget ännu inte. Finns det politisk vilja kan kommunal kontroll och goda arbetsförhållanden garanteras.

I Göteborg överklagade det kommunala bolaget Renova en missköt upphandling och vann. Men med risk för att Renova skulle överta sophämtningen enades S och M om att garantera bolaget en viss sophämtning mot att upphandlingssystemet fortsatt skulle regera i staden. Denna möjlighet till direkttilldelning är möjlig om politiker bryter med den nyliberala ordningen. Inte oväntat är den viljan obefintlig i de flesta fall.

Alla vet att det inte är någon idé att använda det som är uttjänt. Samma princip borde användas på politiker. Lars Stjernkvists ideologiska kompass där näringslivet ska hållas på gott humör är inget att spara på inför framtiden och därmed bör han betecknas som deponi.