Hoppa till huvudinnehåll

Gruv-135:an efter dödsolyckan: Golvet som 21-åriga Julia föll igenom var i ”katastrofalt skick”

Dödsolyckan på LKAB i Svappavaara kunde kanske ha förhindrats. Gallerdurken som 21-åriga Julia Markström föll igenom var i ”katastrofalt skick”, och mängder av rapporter från anställda vittnade om liknande risker på arbetsplatsen.

I brevet från Gruv-135:an riktas skarp kritik mot hur LKAB har skött säkerheten på företaget.
Fredric Alm/LKAB (Montage Proletären)

Gallerdurken som gav vika och resulterade i att en arbetare dog i en arbetsplatsolycka på LKAB i Svappavaara var i ”katastrofalt skick”. Detta enligt ett brev som IF Metall-klubben Gruv 135 på LKAB har skickat till bolagets vd Jan Moström.

”Efter att ha sett det katastrofala skick på golvet som Julia föll igenom ställde jag mig frågan hur riskrapporter inte kunnat ha skrivits på det. Satte mig ner vid vår arbetsmiljodatabas och gick igenom rapporteringen. Hittade där en mängd riskrapporter beträffande gallerdurk och golv. Noterade dessutom att det inte var en företeelse isolerad till Svappavaara. Utan det finns hundratals riskrapporter, tillbudsrapporter där människor trampat igenom rostiga golv, och olycksfall där människor tidigare skadat sig inom hela koncernen.”

Ett antal risk- och tillbudsrapporter bifogas brevet. I dessa kan man läsa hur en gallerdurk givit vika under fötterna på en person, som lyckades undvika att falla ner i flotationskaret nedanför genom att snabbt få tag i räcket. Flera liknande fall finns bland rapporterna, och i en riskrapport lyser frustrationen igenom i formuleringen ”för tusende gången är gallerdurken lös.”

En rapport om gallerplåtar som är ”helt sönderrostade” besvaras så här: ”Det man kan göra är att byta ut plåtarna men då krävs en ställning och antagligen måste det ske under ett stopp då matarbandet går rakt ovanför hålen.”

Risken bedöms också som ”osannolik”, vilket betyder en händelse vartannat år.

Händelserna i rapporterna rör även LKAB:s anläggningar i Malmberget och Kiruna. 

I brevet påpekar Gruv-135:an att verksamheten stoppas flera gånger i veckan för maskinunderhåll. Men när arbetarna vägrade gå tillbaka till arbetet efter 21-åriga Julia Markströms död, var det första gången som verksamheten stannade för säkerhetsunderhåll.

Fackklubben riktar också skarp kritik mot besparingar och omorganiseringar som bolagsledningen med Moström i spetsen genomfört. Bland annat ska underhållsavdelningen förändrats trots att arbetarkollektivet avrått från det. ”Företaget vill ha monopol på beslutsfattande och markerar det tydligt.”

Vidare frågas i brevet om bolaget – som kräver ständiga riskanalyser av arbetarna – om koncernledningen gjort en riskanalys innan besparingspaketet genomfördes. ”Ett så omfattande besparingspaket, och med det – nedskärningspaket, påverkar helt uppenbart säkerhetsarbetet. Är du [Jan Moström] befriad från att riskbedöma ditt arbete?”

I brevet framkommer också att arbetarrepresentanter vittnar om rädsla för repressalier från LKAB om man driver skyddsarbetet ”för hårt”. ”Det talas om skyddsombud och fackligt förtroendevalda som fått avsluta sina anställningar för att de varit för besvärliga.”

Fakta

Dödsolyckan på LKAB i Svappavaara

Den 27 juli omkom den 21-åriga elektrikern Julia Markström efter att hon fallit igenom en gallerdurk.

Efter olyckan vägrade arbetarna gå tillbaka till jobbet innan de upplevde att arbetsplatsen var säker.

Först den 9 augusti påbörjades arbetet igen.

Brevet från Gruv-135:an skickades till LKAB:s vd den 17 augusti.