Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lokförare och partiordförande i K

Ledarkrönika: Nu lämnar vi skitåret 2020 bakom oss

För de flesta, utom möjligen aktieägarna, har 2020 varit ett skitår. Men nog finns det också ljusglimtar!


Även om covid-19 antagligen hade börjat spridas runt om i världen redan i slutet på 2019 så är det omöjligt att tänka bort pandemin när det nya decenniets första år 2020 ska summeras. Ett år som de flesta nog inte kommer att minnas med glädje.

När detta skrivs har minst 1,5 miljoner människor fått sätta livet till i sjukdomen. Viruset smittar visserligen i alla samhällsklasser och över hela världen. Men det är tydligt att pandemins konsekvenser slår hårdast mot de som redan innan drabbats hårdast av kapitalismens härjningar.

Genom statliga garantier och stödköp har de globala börserna hållits under armarna när miljarder och åter miljarder skattekronor pumpas in i systemet. På Stockholmsbörsen har därför pandemin inte lämnat några större avtryck. De 30 mest handlade bolagen är sju procent högre värderade idag än vid årsskiftet. Det har nog inte varit ett skitår för alla.

För oss andra, som befinner oss i verkligheten utanför börsen, har pandemin gjort ett betydligt större avtryck. Både socialt, yrkesmässigt och politiskt.

I en rapport från FN organet ILO uppskattas att över 1,6 miljarder arbetare i tredje världens informella ekonomi förlorat sin inkomst. Här hemma pekar prognoserna på uppemot 200.000 långtidsarbetslösa nästa år.

Pandemin har inte heller varit lätt att hantera för Kommunistiska Partiet. Vi är ett gatans parti som i mer än 50 år nått ut med vår politik genom personliga möten med människor. Vårt arbete har utformats kring demonstrationer och torgmöten, studiecirklar och flygbladsutdelningar och inte minst försäljning av tidningen du läser nu. För oss har samtalet ansikte mot ansikte på arbetsplatser, skolor och bostadsområden varit vår förankring i och vår kontaktyta med arbetarklassen. 

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder och nog stämmer det. Med en minskad rörlighet och större social försiktighet har Kommunistiska Partiet tvingats att hitta nya vägar för att nå ut. Nationella träffar såväl som lokala studiecirklar och möten har under året hållits helt eller delvis digitalt. Vi har på en helt annan nivå än tidigare filmat torgmöten, offentliga möten och föreläsningar. Ny ljudutrustning har köpts in och tillsammans med Proletären ligger vi i startgroparna för en satsning på poddradio. 

Så nog finns det också en positiv utveckling att ta med oss. Efter en tid av uppslitande konflikter kunde partiets medlemmar på den 19:e kongressen sätta ned foten och välja väg. Kommunistiska Partiet fortsätter att vara ett kommunistiskt parti. Vi vågar stå fast för en revolutionär ideologi när den behövs som mest.

Proletärens prenumerationskampanj rundar av året och vi har redan nått målsättningen på minst 150 nya prenumerationer. Med en extra kraftsamling är det inte omöjligt att vi kan gå in i det nya året med det högsta antalet prenumeranter på 30 år. Det bådar gott inför 2021.