Hoppa till huvudinnehåll

Stress och ständigt nödläge i Zara-butiker

– Arbetskamrater kontaktar oss dagligen och menar att det måste hända nåt, säger Maria Lövgren, skyddsombud.

Maria Lövgren har pratat med Zaraanställda i hela landet som vittnar om liknande arbetssituationer.
Wing / Privat

Skyddsombud på en av Zaras butiker i Malmö har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Under lång tid har det det varit brister i arbetsmiljön som lett både till många sjukskrivningar och att personal sagt upp sig.

– Redan i höstas gjorde vi en 6:6A-anmälan om brister i vår arbetsmiljö, säger Maria Lövgren, skyddsombud och ordförande i fackklubben.

I anmälan beskrevs hur personal blir sjukskriven, långtidssjukskrivningar men också många kortare sjukskrivningar. Det är både de som varit anställda länge och de som har varit anställda en kortare tid som blir sjukskrivna. 

Bristerna i arbetsmiljön har också lett till att personal sagt upp sig. En handlingsplan upprättades där uppgifterna för företaget bland annat var att analysera varför folk mår dåligt och att anlita företagshälsovård.

– Handlingsplanen har inte efterlevts fullt ut, säger Maria Lövgren. Det räcker inte att cheferna vill väl, det måste hända något. Vi har gett dem många chanser.

– Arbetskamrater kontaktar oss dagligen och belyser arbetsmiljöproblem, och menar att det måste hända något. 

Maria Lövgren hoppas att företaget inte ser skyddsombudens anmälan till Arbetsmiljöverket som något negativt, utan ser att de bryr sig om sin arbetsplats.

Butiken har cirka 50 anställda, majoriteten har deltidsanställningar.

Maria Lövgren blev intervjuad i facktidningen Handelsnytt i slutet av april och beskrev där hur arbetsmiljön är för de anställda, med stressen och de många och otydliga arbetsuppgifterna och hur det är ”nödläge” jämnt.

Efter den artikeln har många hört av sig och tackat, inte bara från Malmöbutikerna utan från Zara-anställda ute i landet, som alla känt igen sig i beskrivningarna av arbetsmiljön.

– Det jag sa i artikeln är de samlade tankarna från kollegorna. De flesta av arbetskamraterna har kommit och sagt att detta inte funkar. Vi mår dåligt.

Arbetsmiljöverket har ställt frågor till Maria Lövgren och de har sagt att de ska höra av sig.

– Det är dags att företaget ser att vi bryr oss om vår arbetsplats. Det är dags att lyssna på oss och ta oss på allvar. Det behövs att Arbetsmiljöverket kommer in.