Hoppa till huvudinnehåll
Av
august.eliasson@proletaren.se

Proletären i Nordkorea 5: Tre politiska partier – total enighet

Koreas arbetarparti dominerar samhället i Nordkorea men i parlamentet sitter ytterligare två partier. Proletären träffar representater från Koreas socialdemokratiska parti och Chondoistiska chongupartiet.

Enligt Nordkoreas konstitution är Koreas arbetarparti landets styrande parti. Partiet dominerar helt det politiska livet. I varje kvarter, i varje by och på varje arbetsplats finns lokala partiorganisationer.

Koreas arbetarparti vägleds enligt egen utsago av kimilsungism-kimjongilismen, en egen ideologi baserad på den lika inhemska filosofin juche. Partiet uppmanar till total enhet kring denna ideologiska linje och den högste ledaren Kim Jong Un.

Trots det monolitiska styret i Nordkorea finns det formellt sett ytterligare två partier i landet. Men vilken roll spelar dessa? Proletären har stämt möte med två partier som nog kan sägas stå i skuggan av Koreas arbetarparti.

Ri Keun Chol är vice ordförande i Koreas socialdemokratiska parti. Han är glad när vi träffas i ett mötesrum i Koryo Hotel, Pyongyang. Det är uppenbarligen inte ofta han får möjlighet att prata med utländsk media.

– I vår republik har vi tre politiska partier. Ni känner nog inte till vårt parti så jag vill gärna berätta om vår historia!

Ri Keun Chol, som ser lite ut som en affärsman med prydlig kostym och portfölj, berättar att partiet bildades som Koreas demokratiska parti 1945, direkt efter befrielsen från den japanska ockupationen. Partiet hade främst nationalistiska entreprenörer, handelsmän, bönder och kristna som medlemmar.

Partiet gick med i Demokratiska fronten för fosterlandets återförening, en partiallians ledd av Koreas arbetarparti som ännu styr landet. Ri Keun Chol ger en bild av ett parti som i praktiken helt delar det styrande partiets syn på politiken, men som skiljer sig åt i sammansättning och filosofi.

– Idag arbetar vi tillsammans med Koreas arbetarparti för att bygga vår republik, förvandla produktionen i socialistisk riktning och återförena landet, förklarar Ri Keun Chol.

Partiet som vid bildandet bestod av entreprenörer och handelsmän har nu en annan klassammansättning.

– På 1980-talet förändrades partiet socioekonomiska klassposition. Vår sociala bas ändrades. När ägandet blev socialt förändrade det också människors idéer. Därför ändrades vårt parti till ett socialdemokratiskt parti.

• Men vad skiljer er egentligen från Koreas arbetarparti?

– Den största skillnaden är våra grundläggande ideal, säger Ri Keun Chol som menar att Koreas socialdemokratiska parti inte delar Koreas arbetarpartis ideologi kimilsungism-kimjongilism och juche.

Men likheterna är trots det slående.

– Vårt program vilar på ett självständighetsideal. Självständighet för människor, nationen och mänskligheten. Dessutom skiljer sig våra partier i medlemsstruktur. Vi har många ättlingar till företagare, men också en del tjänstemän och chefer, säger Ri Keun Chol som nyfiket frågar om det svenska partiväsendet innan vi måste avbryta för att hinna med att träffa representanter från ännu ett parti.

Chondoistiska chongupartiet, som betyder ungefär Unga vännernas och den himmelska vägens parti, bildades 1946 av chondoistiska bönder. Ännu idag beräknas nästan tre miljoner nordkoreaner bekänna sig till chondoismen.

– Vårt parti är ett självständigt, demokratiskt parti som försvarar hela nationen och religiösa chondoister, berättar Kim Song Nam, som är organisatör för partiet.

Chondoismen är en koreansk religion
med en speciell historia. Chondoiströrelsen uppstod som en konfuciansk religiös rörelse bland upproriska bönder i Korea i slutet av 1800-talet. Religionen är en blandning av lokal koreansk shamanism och utländska religiösa influenser. De chondoistiska bönderna avfärdade all tro på ett liv efter detta och ville bygga ett paradis på jorden.

– Vi menar att människan själv är gud. Vårt partis mål är återförening och enande av nationen, men vårt slutgiltiga mål är ett paradis på jorden. Vi tror att det kan bli verklighet här i vår republik under vår ledare Kim Jong Un.

Kim Song Nam förklarar chondoismen och Chondoistiska chongupartiets mål och tro på ett sätt som är både märkligt och helt logiskt. I en stat där den högste ledaren redan betraktas som gudalik är det naturligt att chondoisterna, som aldrig tillbett några övernaturliga väsen, istället har en religiös syn på ledaren Kim Jong Un.

– Vi menar att Kim Jong Un är himlen själv!