Hoppa till huvudinnehåll
Av

Uttalande: Stoppa hoten – krossa rasismen!


Att leva ett liv i aktiv kamp för ett annat samhälle är oftast ingen dans på rosor men ibland tar sig dessa uttryck orimliga och direkt samhällsfarliga proportioner. För några dagar sedan så utsattes RKU:s ordförande Andreas Köhler för ett mordhot av nazister genom att dessa lät skicka hem en skarpladdad patron hem till honom tillsammans med ett hotbrev.

Detta är tyvärr inget nytt för oss kommunister. Våld och hot om våld från nazister är en del i många klasskämpars vardag och det finns långt fler exempel i Värmland över hur oliktänkande misshandlats och fått sina hem vandaliserade än vad som framkom i torsdagens Värmlands Folkblad (9 jan), det enda som är mer naturligt än våldet är avsaknaden av synliggörande av det.

I en tid av högervindar så ses resultatet som viktigare än processen och individen viktigare än kollektivet varpå gräsrotsrörelser som vår osynliggörs och förringas.

Våldet är dolt, det förekommer under den putsade fasaden av debatter om vad dem stora partierna gör och vill göra. Polisutredningar läggs ner innan de knappt hunnit starta och tidningarna brukar inte rapportera om händelserna. I det allmänna medvetandet finns detta våld därmed inte.

Många ur etablissemanget vill inte röra i frågan och i den mån de måste det så brukar det framläggas teorier om att det är extremister på ytterkanten som slåss med varandra likt huliganer och att detta våld inte drabbar gemene man så länge dessa väljer att stå utanför dessa extremistsfärer.

Sådana teorier är helt felaktiga. I Karlstad så angreps 2006 en demonstration mot försämringar i a-kassan av ett 15-tal nazister. Dessa dök upp beväpnade med flaskor och attackerade tåget.

Våldet eskalerade och de kommande åren genomfördes flertalet attacker mot såväl homosexuella, invandrare och kommunister i såväl deras hem som på öppen gata. 

Visst finns det småborgerliga ytterlighetsgrupper på vänsterkanten där den enande faktorn är våld och där kriterierna för deltagande är att man är beredd att använda våld och hamna i fängelse för sin aktivism. Inte sällan typiskt manliga miljöer där anonymitet är ett sigill och där viljan att bryta in för att organisera en socialistisk rörelse bestående av arbetarklassens samtliga delar totalt lyser med sin frånvaro.

Faktum är att nazisterna hämtar sin livskraft från dessa typer av grupper och ges näring av att ha en påtaglig och reell fiende att slåss med, det svetsar dem samman som enhet och gör dem mer våldsbenägna och farliga. 

Kommunister har aldrig använt den individuella terrorn som metod, inte därför att vi känner någon sympati med nazister utan för att den motverkar hela vårt politiska syfte, att organisera hela arbetarklassen i en bred rörelse för socialismens genomförande.

Istället manar vi till kollektiv handling. För att krossa rasismen måste vi genom stora och folkliga arrangemang och på bred front föra fram den internationella solidariteten som alternativ till splittring på etnisk grund. Föra fram krav som främjar integration och jämlikhet och som manar till internationell enhet på klasskampens grund.

Så verkade vi kommunister igår, så verkar vi idag och så kommer vi fortsatt verka.

• Nej till etnisk splittring, förena er på klasskampens grund!
• Kriminalisera nazistiska rörelser!
• Fram med hatbrotten i dagsljuset!
RKU-Karlstad
Kommunistiska Partiet Karlstad

8 januari 2014